Sprawdź, czym jest analiza fundamentalna kryptowalut

Analiza fundamentalna ma długą historię, ponieważ na rynkach finansowych była używana już ponad 100 lat temu. Właśnie w taki sposób może być przeprowadzona analiza Bitcoin. Można ją zastosować do wszystkich aktywów finansowych, począwszy od akcji i towarów, w tym kryptowalut. Czym ona jest i czy warto ją przeprowadzić? Jakie są wady i zalety takiej analizy?

Czym jest analiza fundamentalna w świecie kryptowalut?

Analiza fundamentalna to metoda prognozowania, która ma na celu umożliwienie użytkownikom przewidzieć cenę aktywów w długoterminowej perspektywie. Inwestorzy, którzy korzystają z technicznej analizy kryptowaluty muszą wziąć pod uwagę wszystkie dostępne informacje i dokładnie zbadać wszystkie czynniki, które mogą wpływać na kryptowaluty, w tym te, które mogą wpływać na rynki w dużych odstępach czasowych. Analiza fundamentalna Bitcoin nie jest skutecznym rozwiązaniem w przypadku inwestycji skupionych na krótkim okresie i osiąganiu szybkiego zysku. Inwestorzy stosują tę metodę prognozowania, gdy chcą uzyskać ogólny obraz wartości dowolnego aktywa i tego, jak wartość będzie się zmieniała na przestrzeni miesięcy, a nawet lat. Takiego rodzaju analizy kryptowalut są podstawowym „narzędziem” w inwestowaniu na giełdzie papierów wartościowych. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że rynek kryptowalut jest wyjątkowy i działania, które przez dziesiątki lat działały w innych obszarach, mogą okazać się niewystarczające w przypadku planowania inwestycji w wirtualne aktywa. Analiza fundamentalna to zagadnienie, z którym powinien zapoznać się każdy inwestor, jednak niekiedy przewidywanie wahań cenowych może być niemożliwe, ponieważ rynek kryptowalut zmienia się bardzo szybko.

Analiza fundamentalna – o co właściwie chodzi?

Pojęcie analiza fundamentalna zostało rozpowszechnione za sprawą zwolennika „inwestowania w wartość” Benjamina Grahama. W swoich książkach radził, że najważniejszym czynnikiem odpowiadającym za sukces w inwestowaniu jest zdolność do wyszukiwania, wybierania i inwestowania w transakcje o niskim ryzyku i wysokim zwrocie. Dla wielu inwestorów nie jest to żadna nowość, ponieważ takie podejście do inwestycji wydaje się oczywiście. Z tego powodu Benjamin Graham wymyślił również system, który ma na celu umożliwienie wyselekcjonowanie najkorzystniejszych inwestycji. Według Benjamina Grahama istnieją trzy najważniejsze czynniki, które określają, czy konkretne aktywo (Graham pisał o firmach, jednak można to również odnieść do kryptowalut i innych inwestycji) nadaje się na inwestycję. Analizę Bitcoina opiera się na takich czynnikach:

  • Długoterminowe perspektywy (szanse i zagrożenia)
  • Stabilność cen i wartości
  • Doświadczenie osób zarządzających (w przypadku kryptowalut nie musimy się przejmować tym czynnikiem)

Punkty te można również wykorzystać w handlu kryptowalutami, jednak wymaga to dostosowania metody do funkcji i cech charakterystycznych rynku kryptowalut, ponieważ nie ma na nim tradycyjnych narzędzi, które można by zastosować do prognozowania zmian wartości.

Plusy i minusy fundamentalnej analizy w odniesieniu do kryptowalut

Analiza fundamentalna jako główna metoda prognozowania wahań wartości w świecie kryptowalut ma zarówno swoje zalety, jak i wady. Przede wszystkim warto do niej podchodzić jak do sposobu na zrozumienie ogólnej sytuacji na rynku. Najważniejszą zaletą tego, czym jest analiza Bitcoin, jest to, że pozwala na zrozumienie ogólnej tendencji. Nietrudno jednak znaleźć kilka punktów, które uniemożliwiają wielu inwestorom stosowanie tej metody prognozowania jako najważniejszego źródła informacji o kryptowalutach.

Analiza Bitcoin wiąże się z koniecznością kontrolowania ogromnej ilości aspektów. Już w przypadku analizy fundamentalnej inwestycji na rynku papierów wartościowych musimy wziąć pod uwagę wiele zmiennych. Stosowanie analizy fundamentalnej w inwestycjach w kryptowaluty jest jeszcze trudniejsze, ponieważ sytuacja na rynku zmienia się jeszcze dynamiczniej oraz musimy zbierać wszystkie informacje samodzielnie (nie możemy skorzystać z firmowych raportów, jak ma to miejsce na rynku papierów wartościowych). Inwestorzy, którzy korzystają z analiz (fundamentalnej i technicznej), muszą być świadomi wszystkiego, co dzieje się w świecie kryptowalut, aby zrozumieć obecną sytuację. Co więcej, muszą przeczytać tony informacji, z których duża część będzie bezużyteczna (elementu „przedzierania się” przez niepotrzebne informacje nie da się wyeliminować w przypadku przeprowadzania analizy).

Jeszcze większym problemem może być to, że jedna informacja może prowadzić do różnych wniosków. Interpretacja wydarzeń związanych ze sferą ekonomiczną na całym świecie zależy od konkretnej sytuacji i wielu innych czynników. Kryptowaluty to stosunkowo nowy sposób inwestowania. Dochodzi do tego aspekt psychologiczny, który sprawia, że wielu inwestorów znacznie bardziej obawia się strat na tym rynku niż chwilowych wahań wartości firmy (w przypadku inwestowania w korporacje). Oznacza to, że pewne wydarzenia, które obejdą się bez echa na rynku papierów wartościowych, doprowadzą do poważnych zmian w wartościach kryptowalut.

Wreszcie analiza fundamentalna Bitcoin jest bardzo trudna do przeprowadzenia. Musimy nie tylko wiedzieć, jak gromadzić informacje, ale także rozumieć, jak z nich korzystać. Początkujący inwestorzy i inwestorzy, dla których kryptowaluty nie są głównym źródłem dochodu (lub nie są gotowi do spędzania godzin na researchu) powinni zrezygnować z tej metody lub zacząć powolną naukę, ponieważ najpierw musimy zrozumieć czynniki, które mogą wpłynąć na cenę. Kiedy zajmujemy się fundamentalną analizą kryptowalut, ryzykujemy także błędną interpretacją każdej informacji. Wynika to z błędnego założenia, jaki wpływ na zmiany cen będzie mieć konkretne wydarzenie. Analiza fundamentalna w przypadku kryptowalut polega w dużym stopniu na subiektywnym ocenianiu zachodzących i przewidywanych wydarzeń.

Czy warto stosować analizę fundamentalną inwestując w kryptowaluty?

Określiliśmy kilka słabych punktów analizy fundamentalnej w stosunku do kryptowalut. Nie jest to jednak powód do odrzucenia tej metody w procedurze oceniania ogólnej sytuacji na rynku i planowania własnych inwestycji. Ten rodzaj analizy Bitcoin ma wielu zwolenników na całym świecie, z których większa część osiąga pozytywne wyniki, choć może być to również konsekwencją tego, że większość z nich to doświadczeni inwestorzy, którzy rozumieją prawa rynku. Analiza fundamentalna i techniczna pozwala inwestorom znaleźć interesujące kryptowaluty, które są obecnie „niedoceniane”, ale mogą być bardziej pożądane w przyszłości. Wykonanie researchu, obejmującego znacznie szerszy zakres niż tylko najpopularniejsze kryptowaluty (jak m.in. Bitcoin, Ethereum, Litcoin i Biance), choć ponownie wymaga to zebrania i przeanalizowania dużej ilości informacji. Analiza fundamentalna Bitcoin to skuteczne rozwiązanie, które z całą pewnością wspiera inwestorów. Trzeba jednak podejść do niej w maksymalnie potencjalny sposób, ponieważ niekiedy przeoczenie nawet jednego stosunkowo nieznaczącego czynnika, może sprawić, że wszystkie przewidywania okażą się błędne. Argumentem przemawiającym za przeprowadzaniem analiz fundamentalnych jest to, że rynek kryptowalut będzie się prawdopodobnie tylko zwiększał. Oznacza to, że nauka zwracania uwagi na najdrobniejsze detale i doświadczenie w tworzeniu skrupulatnych analiz może pomóc w podejmowaniu skuteczniejszych decyzji w przyszłości.

Główne części składowe analizy fundamentalnej kryptowalut

Wartość tradycyjnych walut można przewidzieć na podstawie takich aspektów jak inflacja, stopa procentowa, wzrost gospodarczy itp. Tych czynników nie można jednak zastosować do kryptowalut. To sprawia, że inwestorzy szukają innych aspektów, które mogą wpływać na wahania cen. Podstawowym działaniem jest próba przewidzenia popytu. Ten aspekt pozwala inwestorom zrozumieć, czy konkretne aktywo będzie interesujące dla inwestorów i inwestorów w przyszłości. Innym ważnym czynnikiem jest całkowita podaż i funkcje wydobywcze. Pozwala to uczestnikom rynku zrozumieć, ilu użytkowników będzie mogło otrzymać monetę w przyszłości. Ważna jest również liczba istniejących i planowanych monet. Na przykład większość krypto ma ograniczoną emisję, gdy osiągną pewną wartość, ich emisja zostanie zatrzymana. Nieograniczona emisja może zmniejszyć zainteresowanie dowolną monetą. Pozycja kryptowaluty na rynku ma kluczowe znaczenie, gdy podczas analizy Bitcoina próbujemy ocenić jej perspektywy. Ważne jest, aby zrozumieć liczbę handlowców i inwestorów, od których zależy wolumenu obrotu, ponieważ pozwoli to ocenić, czy moneta jest używana jako krótkoterminowy spekulacyjny instrument finansowy, czy też jako aktywa w perspektywie długoterminowej.

W spekulacjach nie ma nic złego, ponieważ krótkoterminowi inwestorzy również przyczyniają się do płynności. Inwestorzy skupiający się na krótkoterminowych transakcjach mogą jednak jednego dnia zniknąć, pozostawiając inwestorów z aktywami szybko tracącymi na wartości. Oznacza to, że stosowanie analizy fundamentalnej kryptowalut opłaca się tylko wtedy, kiedy chcemy się skupić na inwestowaniu długoterminowym.

Zacznij tutaj swoją tradingową przygodę!

...albo dalej przeliczaj ceny...

Handluj

Spis treści