Bitcoiny na Egera a pochodne

Revolut, plus500, TMS Brokers, XTB.... Wszystkie te firmy reklamują się jako pośrednicy w zakupie bitcoin. Prawda jest jednak taka, że zakup prawdziwego bitcoina za pomocą tych platform jest niemożliwy. To, co jest jednak możliwe, to wejście w grę z brokerem, opartą o zasady, w której wygrany może być tylko jeden. Przeczytaj poniższy artykuł i sam sprawdź dlaczego powinieneś posiadać prawdziwego bitcoina.

Dlaczego ulegamy pokusie zakupu instrumentów pochodnych?

Łatwe wyjście nie zawsze jest najlepsze. Kupując instrumenty pochodne bitcoin, decydujemy się na inwestycję w aktywa, których nie posiadamy. Ryzyko jest zatem większe, podczas gdy oczekiwany zwrot nie.

Co to jest Bitcoin?

Bitcoin jest pierwszym, ekonomicznym zastosowaniem technologii blockchain. Porównując go do tradycyjnego pieniądza, nie opiera on swojej wartości na wiarygodności emitenta, a wyłącznie na umowie społecznej, którą 'podpisujemy' zakupując bitcoina i tworząc swój adres w obrębie sieci. Pominięcie roli pośrednika zwiększa pewność relacji, poprzez wykluczenie ogniwa łańcucha, który ma bardzo często odmienne interesy od ogółu społeczeństwa.

Czym są ETF na bitcoin?

ETF, z języka angielskieto to Exchange Traded Fund. Jest to instytucja finansowa, notowana na parkiecie giełdowym, której celem jest odzwierciedlanie wartości danego aktywa lub indeksu giełdowego. ETF na bitcoin jest zatem papierem wartościowym dającym złudne wrażenie posiadania bitcoina.

Czym są futuresy na bitcoin?

Futures jest transakcją pochodną zawieraną na rynku. Polega na ustaleniu warunków zakupu sprzedaży po ustalonej cenie w określonym momencie w przyszłości. Oznacza to, że jest to rodzaj zakładu, w którym ustalana jest wartość transakcji w dokładnie określonym terminie. W przypadku tak płytkiego rynku jak rynek bitcoin, umożliwia to potencjalnie emitentom instrumentów Futures manipulowanie kursem walut cyfrowych w taki sposób, aby futures korzystny dla emitenta został zrealizowany, ze szkodą dla kupującego.

Do czego można porównać instrumenty pochodne bitcoin?

Instrumenty pochodne na bitcoin są bardzo często porównywane do papierowego złota. Złoto można posiadać w kilku postaciach. Najczęściej kojarzoną z nich jest złoto w postaci fizycznej, najczęściej przyjmuje kształt sztabek lub monet. Niestety, w odróżnieniu od rynku bitcoin, uczestnicy rynku kruszców szlachetnych pozwolili zmanipulować swoją branżę umożliwiając wprowadzenie papierowego złota. Papierowe złoto jest kontraktem, zapisanym na papierze, który “gwarantuje” wypłatę równowartości. Efekt jest taki, że złota papierowego jest wielokrotnie więcej w obiegu, niż całego złota na ziemii, a system instrumentów pochodnych na tym kruszcu służy jedynie regulowaniu kursu złota w postaci fizycznej.

Zacznij tutaj swoją tradingową przygodę!

...albo dalej przeliczaj ceny...

Handluj

Spis treści