Bitcoin jako inwestycja

Kiedy bitcoin osiągał szczyty w 2017 potencjał inwestycyjny bitcoina do wzrostów był niekwestionowany. Inni widzieli w tym tylko bańkę, jako że bitcoin nie jest zabezpieczony w metalu ani poprzez działania banku centralnego lub rządu. Z powodu wzrostu inwestycji w bitcoina ludzie porównywali go do tulipomanii lub bańki dotcom. Oba poglądy na te kwestie nie są w pełni prawdziwe: potencjał do wzrostu inwestycji w bitcoina wcale nie jest taki oczywisty.

Geneza Bitcoin

Nigdy w historii nie było możliwe aby wysyłać wartość pieniężną między dwoma odległymi fizycznie podmiotami bez zaufanego pośrednika jakim może być rząd lub bank. W 2008 Satoshi Nakamoto, którego tożsamość jest wciąż nieznana, opublikował 9 stronicowe rozwiązanie długo nierozwiązanego problemu w dziedzinie informatyki — Problem Generałów Bizantyjskich.

Rozwiązanie Satoshiego i system który zbudował: bitcoin, umożliwił transport wartości na dystans, bez konieczności zaufania podmiotowi trzeciemu.

Wpływ tej pracy jest tak znaczący, że Nakamoto kwalifikowałby się zarówno do nagrody Nobla z ekonomii jak i nagrody Turinga ( najbardziej prestiżowa nagroda informatyczna )

Dla inwestora Bitcoin istotnym faktem związanym z ich wynalezieniem jest to, że są one rzadkim dobrem. Bitcoiny są transferowalnymi cyfrowymi tokenami ( podobnie jak złotówki na koncie bankowym ) które są tworzone w procesie “kopania”.

Kopanie bitcoina jest analogiem kopania złota, z jednym wyjątkiem: podaż ( produkcja ) jest ściśle określona i znana z wyprzedzeniem. Będzie tylko około 21 mln bitcoinów i większość z nich ( 16.8 miliona ) zostało już wykopanych.

Inflacja dąży do zera, a w 2029 ponad 95% bitcoinów będzie wykopanych.

Bitcoiny nie są zabezpieczone żadnym fizycznym towarem ( jak złoto czy srebro lub miedź ) — co sprawia, że oczywiste jest pytanie o to dlaczego bitcoiny w ogóle mają wartość i czy opłaca się inwestować w kryptowaluty. W przeciwieństwie do udziałów giełdowych, obligacji, nieruchomości czy nawet towarów rolno-przemysłowych jak ropa naftowa czy pszenica, ich wartość inwestycji w Bitcoin nie może być wyznaczona za pomocą standardowej metody zdyskontowanego przepływu pieniężnego ( metoda ta polega na zsumowaniu wszystkich przepływów pieniężnych z inwestycji w przyszłości i przemnożenie przyszłych przychodów przez zdyskontowaną, czyli pomniejszoną o inflację wartość ).

Bitcoiny, ich wartość inwestycji w kryptowaluty wynika z bycia w innej kategorii dóbr: dóbr monetarnych, gdzie ich wartość jest ustalana na podstawie teorii gier w modelu racjonalnego członka rynku. To jak dany uczestnik rynku je wycenia, zależy od tego jak wyceniają je inni.

Początki pieniądza

W najwcześniejszych społeczeństwach, handel funkcjonował za pomocą barteru. Nieefektywność tego rodzaju handlu ograniczała skalę i zasięg handlu. Dużą wadą barteru jest konieczność podwójnego wystąpienia potrzeb: farmer jabłek może chcieć dokonać wymiany handlowej z rybakiem, ale rybak może niekoniecznie chcieć jabłek w tym samym momencie — wówczas nie dochodzi do wymiany handlowej. Więcej na ten temat w artykule Nick Szabo https://nakamotoinstitute.org/shelling-out/

Argument z “Shelling out” dowodzi, że ludzka chęć kolekcjonowania przedmiotów “kolekcjonerskich” dostarczyła przewagi nad homo neandertalczykiem. Wczesnym powodem zbierania takich przedmiotów była chęć przechowywania wartości oraz jej transferowania. Tak zwane koraliki czy muszle- były proto-pieniądzem, umożliwiającym handel nawet z drugą konkurencyjną grupą ludzi i pozwalały na transfer bogactwa z pokolenia na pokolenie. “W porównaniu z współczesnym pieniądzem czy kryptowalutami, prymitywna waluta miała niewielką szybkość wymiany — mogła być transferowana tylko kilka razy w czasie średniego ludzkiego życia. Trwały przedmiot kolekcjonerski ( co dzisiaj zostałby nazwany “srebrem rodowym” może trwać przez wiele pokoleń, tworząc wartość przy każdym transferze — albo w ogóle umożliwiając transfer)

Każdy człowiek miał ważny dylemat decydując które przedmioty stworzyć lub: zebrać: zadawał sobie sam pytanie, które przedmioty mogą być pożądane przez innych ludzi. Niektóre natywne Amerykańskie plemiona takie jak Narragansett wyspecjalizowały się w produkcji przedmiotów kolekcjonerskich ( poza tym bezużytecznych ) ponieważ były wartościowe w handlu ( umożliwiały zdobycie innych dóbr od innych plemion). Nabywanie dóbr w nadziei, że będą powszechnie akceptowanym środkiem płatniczym zwiększa zapotrzebowanie na te dobra i przyspiesza wdrożenie tych dóbr jako waluty. Ten cykl dodatniego sprzężenia zwrotnego, który prowadzi społeczeństwo do wyboru jednego powszechnego standardu wartości jest znany w teorii gier jako równowaga Nasha. ( równowaga Nasha jest zdefiniowana jako stan, w którym każde pojedyncze odbiegnięcie od tej równowagi wiąże się z gorszym rezultatem dla konkretnego człowieka — innymi słowami nikomu nie opłaca się od niej odchodzić, zwłaszcza będąc pierwszym).

Ścieżki handlowe

Przez milenia, gdy społeczności rosły i ścieżki handlowe były tworzone: różne metody na przechowywanie wartości i wymianę rywalizowały ze sobą. Handlarze i dostawcy musieli wybrać w jakiej walucie zamierzają trzymać kapitał obrotowy: czy używać waluty krajowej czy zagranicznej lub pewien miks obu. ( w latach 90 w Polsce używano dolarów, jako że inflacja była na poziomie 40% co utrudniało rozliczenia ). Benefitem używania waluty obcej jest zwiększenie możliwości domknięcia transakcji w walucie zagranicznej z zagranicznym partnerem biznesowym. Handlarze używający waluty obcej mieli inicjatywę by zwiększyć adopcję tej waluty w swoim kraju, jako że to zwiększyłoby siłę nabywczą ich oszczędności i możliwości inwestycji.

Dwa różne społeczeństwa używające jednej wspólnej waluty doświadczają ograniczenia kosztów transakcyjnych i zwiększenia wymiany handlowej ( które to z kolei prowadzi do zwiększenia bogactwa i uzyskiwaniu przewagi komparatywnej ). W XIX wieku taką walutą był standard złota, w tym “złotym wieku parytetu złota” nastąpiła eksplozja możliwości handlu. Lord Keynes pisze:

“Cóż za niewiarygodny czas progresu człowieka był wtedy… dla człowieka możnego lub z osobowością ponad średnią, w klasie średniej lub wyższej, życie oferowało, z niskim kosztem i niewielkim trudem wygody i dobra na poziomie przekraczającym to co było dostępne dla potężnych królów i bogaczy przeszłych czasów. Mieszkaniec Londynu może zamówić przez telefon, sącząc swoją poranną herbatę mnóstwo produktów z całego świata, w pożądanej ilości i oczekiwać wczesnej dostawy do domu.”

Atrybuty dobrego środka przechowywania wartości

Kiedy magazyny wartości konkurują ze sobą, to ich szczególne atrybuty tworzą dobry magazyn wartości, który pozwala konkurować z innymi i z czasem zwiększać popyt na nie. Podczas gdy wiele towarów wykorzystywano jako magazyny wartości lub „ proto pieniądz”, pojawiły się pewne atrybuty, które były szczególnie pożądane i pozwalały towarom o tych atrybutach konkurować z innymi.

Idealnym magazynem wartości będzie:

  • Trwałe: dobro nie może być łatwo psujące się ani łatwe do zniszczenia. Zatem pszenica nie jest idealnym magazynem wartości
  • Przenośny: towar musi być łatwy w transporcie i przechowywaniu, umożliwiając zabezpieczenie go przed zagubieniem lub kradzieżą oraz umożliwiając handel na duże odległości. Krowa jest więc mniej idealna niż złota bransoletka.
  • Wymienne: jeden egzemplarz towaru powinien być wymienny z innym o takiej samej ilości. Zatem złoto jest lepsze niż diamenty, które mają nieregularny kształt i jakość.
  • Weryfikowalny: towar musi być łatwy do szybkiego zidentyfikowania i zweryfikowania jako autentyczny. Łatwa weryfikacja zwiększa zaufanie odbiorcy do handlu i zwiększa prawdopodobieństwo, że handel zostanie skonsumowany.
  • Podzielny: dobro musi być łatwe do podziału. Chociaż ta cecha była mniej ważna we wczesnych społeczeństwach, w których handel był rzadki, stała się ważniejsza, gdy handel kwitł, a wymieniane ilości stały się mniejsze i bardziej precyzyjne.
  • Skąpe: jak określił to Nick Szabo, dobro pieniężne musi mieć „nieuchronną kosztowność”. Innymi słowy, dobro nie może być obfite ani łatwe do zdobycia lub wyprodukowania w ilości. Niedobór jest być może najważniejszym atrybutem zasobu wartości, ponieważ łączy się z wrodzonym ludzkim pragnieniem kolekcjonowania tego, co rzadkie. Jest źródłem oryginalnej wartości zasobu wartości.
  • Ugruntowana historia: im dłużej dobro jest postrzegane przez społeczeństwo jako cenne, tym większy jest jego atrakcyjność jako zasobu wartości. Ugruntowany zapas wartości będzie trudny do wyparcia przez nowy ulepszenie, chyba że siłą podboju lub jeśli przybywający otrzyma znaczną przewagę wśród innych atrybutów wymienionych powyżej.
  • Odporność na cenzurę: nowym atrybutem, który nabiera coraz większego znaczenia w naszym nowoczesnym społeczeństwie cyfrowym z wszechobecnym nadzorem, jest odporność na cenzurę. To znaczy, jak trudno jest podmiotowi zewnętrznemu, np. Korporacji lub państwu, uniemożliwić właścicielowi towaru przechowywanie i korzystanie z niego. Dobra odporne na cenzurę są idealne dla osób żyjących w reżimach, które próbują wymusić kontrolę kapitału lub zakazać różnych form pokojowego handlu.

Tabela przedstawia stopnie Bitcoin, złoto i pieniądze fiducjarne (takie jak dolary czy złotówki) w stosunku do wyżej wymienionych atrybutów, a następnie wyjaśnienie każdej z nich:

Podsumowując – czy warto inwestować w Bitcoin?

Po przyjrzeniu się powyższemu wykresowi łatwo można zauważyć jak wiele atutów posiada Bitcoin. Inwestycja w Bitcoin będzie o wiele bardziej odporna na cenzurę – tzn. będzie mniejsza szansa na ingerencję rządu na jego wartość. Inną cechą zabezpieczającą inwestycje w kryptowaluty jest ich rzadkość, w przypadku Bitcoina wiemy, że będzie go ograniczona ilość zatem możemy liczyć na podstawowe instynkty kolekcjonerski społeczeństwa, które zabezpieczą inwestycję w Bitcoinie. Czy warto zatem inwestować w kryptowaluty? Analiza historii środków płatniczych przemawia na jego korzyść, możliwe że taka inwestycja przyniesie nam wiele zysków.

(Tłumaczenie :https://medium.com/@vijayboyapati/the-bullish-case-for-bitcoin-6ecc8bdecc1)

Zacznij tutaj swoją tradingową przygodę!

...albo dalej przeliczaj ceny...

Handluj

Spis treści