Czy bitcoin jest cyfrowym złotem?

Bitcoin ze względu na swoje cechy jest często nazywany cyfrowym złotem. Czy jest to jedynie pusty slogan? Czy za tą tezą stoją jakieś konkretne argumenty? O tym w poniższym artykule!

Podejście do kryptowalut

Złoto od zarania dziejów było przedmiotem porządania. Pierwotnie ze względu na swój kolor, trwałość, potencjał do tworzenia zdobień oraz małą dostępność, współcześnie ze względu na jego właściwości wykorzystywane jest w wielu gałęziach przemysłu. Z pewnością tego samego nie można powiedzieć o bitcoinie. Liczba jego zastosowań jest znacząco mniejsza. Jakie zatem przewagi względem złota ma bitcoin?

Bitcoin oparty jest o matematykę

W przypadku złota coraz częściej rozważa się nowe metody jego wydobycia. Począwszy od odfiltrowywania go z wody morskiej po kosmiczne górnictwo. Do tej pory podaż kruszców szlachetnych była mocno ograniczona. Wszak wydobycie złota z roku na rok maleje. Deflacyjny charakter inflacji na ilości złota sprawia, że jego cena w horyzoncie czasu powinna rosnąć. Co jednak wydarzy się w momencie, kiedy złoto stanie się łatwiej dostępne? Z pewnością podaż prędzej czy później wyrówna popyt, a to przełoży się na spadek ceny tego kruszcu.

Inna sytuacja jest w przypadku bitcoina. Do tej pory wydobyto go już ponad 80%, a jego podaż jest z góry określona na 21.000.000 sztuk. Ilość ta jest niemożliwa do zmiany, co sprawia, że przy utrzymującym się zainteresowaniu oraz wzroście społeczności wartość bitcoin może wzrastać w czasie.

Energochłonność wydobycia

Jedną z cech, która z pewnością łączy bitcoin oraz złoto są koszty wydobycia. Jak podaje American Bullion całkowity koszt produkcji jednej uncji złota wynosi 1200$. W przypadku bitcoin, na koszt wydobycia, poza amortyzacją koparki, kluczowy wpływ ma cena energii elektrycznej. Jak podaje Crypto Compare koszt wydobycia bitcoin jest obecnie wyższy niż profit z jego sprzedaży. W odróżnieniu od wydobycia złota, w którym dużą rolę odgrywa szczęście w trafieniu na złoże, o tyle zyski z wydobycia bitcoin są relatywnie policzalne.

Opór społeczności rynku bitcoin

Co ma największy wpływ na cenę złota? Jego podaż. Nie chodzi tutaj jednak o cenę złota fizycznego. Złoto w formie fizycznej, sztabek, monet czy biżuterii stanowi jedynie mały ułamek złota w obrocie na rynku. Jak to możliwe? Za wszystkim stoi tzw. papierowe złoto czyli papiery wartościowe, których wartość jest tożsama z kursem złota i gwarantowana jest przez ich emitentów. Niestety, ilość złota papierowego jest bardzo prosta do pomnożenia a tym samym bardzo łątwo jest przez regulowanie jego podaży wywierać wpływ na cenę.

W przypadku bitcoin społeczność jest znacznie bardziej świadoma. Mimo prób wprowadzenia różnych instrumentów pochodnych opartych o kurs kryptowalut zainteresowanie nimi jest w dalszym ciągu marginalne. Społeczność bitcoin to w dalszym ciągu osoby młode, zainteresowane naukami ścisłymi w tym ekonomią. Poziom świadomości uczestników rynku kryptowalut jest wyższy. Nie zmienia to faktu, że rynek kryptowalut charakteryzuje się mniej tradycyjnym podejściem do oceny ryzyka, co może być kolejnym powodem braku zainteresowania instrumentami pochodnymi, ktorych wprowadzenie na masową skalę spowodowałoby w dłuższym horyzoncie czasu stabilizację kursów walut cyfrowych.

Główne przewagi bitcoin

O ile złoto ma wiele zastosowań, o tyle bitcoin ma wiele przewag. Co prawda na dzień dzisiejszy bitcoin służy głównie jako aktywo spekulacyjne, środek do zakupu innych kryptowalut oraz metoda płatności, to za jego posiadaniem względem złota przemawiają następujące przewagi. Po pierwsze bitcoin jest niepodrabialny. W odróżnieniu od złota, w którym bardzo łatwo o falsykaty, wykonane m.in. z wolframu, o tyle każdy bitcoin jest unikalny, a jego weryfikacja jest możliwa w bardzo łatwy sposób. Po drugie, inwestycja w złoto fizyczne wiąże się z problemem jego przechowywania. Dobrze jest zaopatrzyć się w sejf, lub skrytkę bankową, co przy małym wolumenie powoduje nieopłacalność całej inwestycji. Przewagą bitcoin w tym aspekcie jest fakt, że wystarczy pamiętać klucz prywatny, seed lub hasło do portfela, aby mieć stały dostęp do zgromadzonych kryptowalut. Ostatnią, dużą zaletą bitcoin jest fakt możliwości jego upłynnienia. Na rynku istnieją dziesiątki giełd, kantorów oraz bitomatów, w których można sprzedać bitcoin. W przypadku złota sprzedaż nie jest taka prosta, a w przypadku jej realizacji u nieautoryzowanych dealerów wiąże się z ryzykiem.

Zacznij tutaj swoją tradingową przygodę!

...albo dalej przeliczaj ceny...

Handluj

Spis treści