Dlaczego koszt wypłaty BTC jest tak wysoki?

Okazjonalnie wysoki i zmiennykoszt wysyłki bitcoina,stanowi jedną z niewielu wad tej kryptowaluty. Jednak przy bezpieczeństwie, wolności i potencjale tkwiących w bitcoinie, wydaje się ona łatwa do zaakceptowania. Dodatkowo przeglądając historyczne dane dotyczące pobieranych opłat widać, że po nagłym wzroście w drugiej połowie 2017 i na początku 2018 roku, obecnie odnotowuje się ich znaczny spadek.

Jak przebiega transakcja w sieci bitcoin?

Zrozumienie wysokości uiszczanej opłaty transakcyjnej wymaga przypomnienia kilku faktów związanych z funkcjonowaniem sieci BTC.

  • Sieć bitcoin jest zdecentralizowana, w związku z czym każda transakcja musi zostać potwierdzona w drodze konsensusu pomiędzy jej węzłami.
  • Ze względu na ograniczenia technologiczne, w danym momencie może zostać zwalidowana jedynie ograniczona ilość transakcji.

Potwierdzeniem transakcji zajmują się wyspecjalizowane w tym celu węzły. Ich tworzeniem zajmują się dobrowolnie zwykli użytkownicy. Brak jest centralnego serwera przetwarzającego wszystkie transakcje. Nie ma także firmy, która zarządza samodzielnie siecią. Oznacza to, że musi istnieć mechanizm, który wynagrodzi użytkownikom podłączanie swoich komputerów jako węzłów sieci bitcoin. Mechanizmem tym są opłaty transakcyjne (oraz wydobywanie BTC).

Działa to w taki sposób, że każdy węzeł otrzymuje nagrodę za potwierdzenie transakcji w postaci pewnej ilości BTC. Pobierana jest ona od osoby, która ją zleciła. Natomiast odbiór wysłanego BTC od innego użytkownika, jest darmowy. Należy dodać, że po otrzymaniu pierwszego potwierdzenia, czas otrzymania kolejnych nie zależy już od wysokości kwoty za transakcję. Oznacza to, że opłata ta jest przekazywana pierwszemu z węzłów, który ją potwierdzi.

Dlaczego opłaty transakcyjne są niezbędne dla rozwoju sieci bitcoin?

Uiszczane opłaty są konieczne, ponieważ stanowią zachętę dla użytkowników, którzy tworzą węzły sieci. Użyczają oni moc obliczeniową swoich komputerów do zapewniania sprawnego działania sieci BTC. Aby jednak było to dla nich opłacalne, czerpią oni zyski w postaci pobieranych opłat za transakcje. Bez nich sieć BTC przestałaby istnieć.

Koszt wysyłki bitcoina a priorytet transakcji

Opłata za transakcje spełnia także jeszcze jedną istotną funkcję. Pozwalają określić, które z nich zostaną potwierdzone w pierwszej kolejności. W artykule naukowym, D. Easley z Cornell University w USA, opisuje relację pomiędzy opłatami transakcyjnymi a szybkością realizacji transakcji. Okazuje się, że walidacja transakcji może zająć tylko chwilę, jednak w skrajnych przypadkach bywa, że trwa wiele dni lub wręcz okazuje się to niemożliwe. Dzieje się tak, ponieważ jedynie ograniczona ilość transakcji, może zostać potwierdzona w danej chwili przez sieć BTC.

Można więc powiedzieć, że wysokość opłat transakcyjnych jest kwestią bezpośrednio skorelowaną z technicznymi uwarunkowaniami sieci bitcoin. Jest ona w stanie obecnie przetworzyć jedynie kilka transakcji na sekundę. Ponieważ zapotrzebowanie jest większe, priorytet ustalany jest m. in. w oparciu o wysokość opłaty transakcyjnej.

Koszt wysyłki bitcoina zostaje dodany do kwoty transakcji. Celem uiszczenia opłaty jest pokrycie przetworzenia transakcji przez węzeł oraz potwierdzenia jej przez sieć. Każdy blok obecnie posiada jedynie 1 MB dostępnego miejsca w sieci. Oznacza to, że im wyższa opłata za transakcję, tym większa szansa, że przelicytuje ona transakcje od innych użytkowników i zostanie ona przesłana szybciej.

Podsumowując, koszt opłaty za transakcję zależy od takich czynników jak:

  • wydajność sieci bitcoin w danym momencie,
  • ilość zleconych transakcji (obciążenie sieci),
  • wielkość transakcji (chodzi o wielkość w bajtach, nie kwotę).

To jednak nie wszystko. Należy także uwzględnić to, jak szybko chce się zrealizować transakcję i jaka opłata przelicytuje innych użytkowników, także chcących przelać swoje BTC.

Opłata za bajt – co decyduje o wielkości transakcji?

Analizująckoszt wysyłki bitcoina decydującym czynnikiem okazuje się wielkość transakcji w bajtach. Wpływ na nią ma nie ilość przelewanych BTC, a zapisanych w niej ilości wejść i wyjść.

  • Wejścia te to zapis ilości transakcji, które składały się na zgromadzenie przelewanej kwoty BTC w portfelu. Stanowią potwierdzenie posiadania transferowanej ilości BTC.
  • Wyjścia transakcji to jejodbiorcy, których może być wielu.

W szczególności łatwo o sytuację, gdy ilość wejść znacząco wpłynie na koszt wysyłki bitcoina. Jeżeli dana osoba zgromadziła np. 10 BTC przyjmując wiele drobnych przelewów, ilość wejść będzie znacząca. Każde wejście musi zostać zapisane w wysyłanej transakcji. Jest to warunek niezbędny, gwarantujący bezpieczeństwo działania sieci bitcoin.W takim przypadku, gdy transakcja zawiera zapis historyczny wielu wejść, jej rozmiar liczony w bajtach ulega znacznemu powiększeniu. Ustalając konkretną kwotę za bajt transakcji, opłata może być stosunkowo duża. Przy czym nie ma znaczenia ile BTC jest przesyłanych. Bardziej szczegółowo zagadnienie to omawia Kryptopomocnik.

W wielu przypadkach kwota pobierana za bajt jest ustalana automatycznie, w oparciu o obciążenie sieci i wysokość opłat uiszczanych przez innych użytkowników. Warto monitorować wielkość transakcji w bajtach, aby uniknąć niespodzianki w postaci wysokiej opłaty. Jak podpowiada dokumentacja bitcoina, jeżeli przesłanie BTC nie musi zostać zrealizowane w ciągu najbliższych minut/godzin, warto ręcznie obniżyć opłatę za bajt. Prawdopodobnie wysyłka zostanie i tak zwalidowana, tylko że po upływie kilkudziesięciu godzin, a nie minut. Natomiast oszczędność będzie znaczna.

Na koniec można dodać, że w przeszłości koszt wysyłki bitcoinaw przeliczeniu na narodową walutę był mniejszy, ze względu na znacznie niższy kurs bitcoina.

Zacznij tutaj swoją tradingową przygodę!

...albo dalej przeliczaj ceny...

Handluj

Spis treści