Licencja Małej Instytucji Płatniczej

Licencja małej instytucji płatniczej - czym jest i jak ją uzyskać?

Giełda BitClude, jako pierwsza w Polsce uzyskała Licencję Małej Instytucji Płatniczej, ale czym jest MIP, co to oznacza dla klientów i skąd pomysł prawodawców na wprowadzenie tego rodzaju regulacji?

Mała Instytucja Płatnicza, to rozwiązanie prawne wprowadzone w życie w związku z wdrożeniem unijnej dyrektywy PSD2 (Payment Services Directive 2). Co przyniosło nowe prawo obywatelom?

Regulacja PSD2 - zmiana w płatnościach i wzrost bezpieczeństwa konsumentów

14 września 2019 roku w życie weszła dyrektywa regulująca rynki płatności, wprowadzając jednolity rynek płatności na terenie Unii Europejskiej, w Norwegii, Lichtensteinie i Islandii. Jedną z zalet rozwiązania, było uproszczenie i zunifikowanie wprowadzanie zaawansowanych rozwiązań z zakresu płatności elektronicznych przez startupy i mniejsze przedsiębiorstwa.

Wraz z wejściem PSD2, jednorazowe hasła przestały być akceptowalną formą uwierzytelniania do bankowości internetowej - zamiast tego banki i instytucje finansowe zostały popchnięte do wdrażania dwuetapowych metod logowania (z wykorzystaniem 2FA, bądź kodu SMS), coraz częściej również wykorzystujących dane biometryczne konsumentów - odcisk palca, bądź skan tęczówki.

Od silnej reguły bezpiecznego logowania są oczywiście odstępstwa - od każdorazowej weryfikacji zwolnione są płatności cykliczne oraz zakupy realizowane w sklepach podwyższonego zaufania - czyli w tych, z których korzystamy regularnie.

W praktyce, weryfikacja płatności kodem PIN co szóstą transakcję jest resetowane każdorazowym podaniem kodu pin przy zakupach przekraczających ustalone progi (najczęściej 50 i 100 PLN), co oznacza brak konieczności weryfikowania mniejszych transakcji.

Nowe podmioty wprowadzone przez PSD2

Dyrektywa umożliwiła powstawanie zupełnie nowych podmiotów, tzn.:

  • AIS (Account Information Service) - usług, które dają użytkownikowi możliwość sprawdzenia zbiorczo swoich finansów z różnych platform;
  • PIS (Payment Initiation Service) - usług, które umożliwiają płatności prowadzone w imieniu użytkownika (z jego konta bankowego). W praktyce, PIS umożliwił płatności za bilety miejskie, czy drobne usługi za pośrednictwem instytucji niebędących bankami.

Licencja Małej Instytucji Płatniczej - Polska nowelizacja przepisów w związku z PSD2

W odpowiedzi na postęp prawny zainicjowany przez UE, Polska wprowadziła MIP, czyli podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną oraz jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, posiadający wg ustawy zdolność prawną oraz wpisany do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego, który prowadzi działalność w zakresie usług płatniczych, ale innych niż inicjowanie płatności, bądź dostęp do informacji o rachunku bankowym.

MIP stał się szansą dla przedsiębiorców, którzy chcieli prowadzić działalność w szerszej - krajowej perspektywie (z licencją Krajowej Instytucji Płatniczej), ale nie mieli pewności czy podołają wymaganiom nakładanym przez regulatora.

Sprawdzenie swoich możliwości jako MIP, stwarza piaskownicę dla wszelkiego rodzaju startupów z branży Fin-Tech, dla których licencja KIP jest zbyt dużym przedsięwzięciem, a które chciałyby oprzeć swoją działalność o zakres usług płatniczych.

Jak uzyskać licencję Małej Instytucji Płatniczej?

Rozpoczęcie działalności z Licencją MIP wymaga uzyskanie wpisu do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego prowadzonego przez KNF, co nie wymaga uzyskania zezwolenia od KNF. Legalizacja Licencji MIP uważa się dzień dokonania wpisu do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego.

MIP upoważnia przedsiębiorstwo do działalności ograniczonej do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Średnia kwot transakcji przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy, nie może przekraczać kwoty 1 500 000 euro miesięcznie.

Jakie kompetencje posiada Mała Instytucja Płatnicza?

MIP ma prawo do świadczenia niemalże wszystkich usług płatniczych, z wyjątkiem tych opartych o dostęp do rachunków bankowych, czyli wspomnianych PIS i AIS. Co mogą Małe Instytucje Płatnicze?

  • Prowadzenie rachunków płatniczych, przechowywanie środków przyjętych od użytkowników i dla użytkowników, w kontekście realizowania transakcji płatniczych;
  • Wykonywanie transferów pieniężnych, czyli przelewów i poleceń zapłaty;
  • Przyjmowanie płatności - nie tylko za pomocą kart płatniczych, ale również przy użyciu bramek płatniczych opartych o pay-by-link (PBL);
  • Kredytowanie transakcji płatniczych;
  • Realizowanie przekazów pieniężnych;
  • Dokonywanie wymiany walut na potrzeby realizowanych transakcji.