контакт

vector-06
vector-07

Искате ли да се свържете с нас?
Най-бързата форма е чатът вдясно.

Когато се свързвате с нас, препоръчваме да се свържете с нас чрез чат или по имейл - средният отговор на чата е около 5 минути, в случай на имейл този отговор може да варира от 15 минути до 2 часа в зависимост от проблема.

Имейл за връзка:

[email protected]

Данни за компанията:

Bitclude sp. z o. o.,
Święty Marcin 29/8,
61-806 Poznań, Polska

KRS: 0000708888
NIP: 8792697221
REGON: 368985210
Разрешително MIP: MIP11/2019