Комисиони и такси в Egera - платформа за обмен и безплатен портфейл за криптовалута

Като удобна за потребителите платформа Egera не начислява комисиони или такси за съхранение на криптовалути. Комисионата се начислява на потребителя при депозиране, теглене, обмяна на криптовалути и подаване на оферти в обмена на Egera.

Депозити във валута FIAT

Egera не начислява комисиони за плащания в PLN, EUR, GBP и USD, извършени чрез методите SEPA и SWIFT. Такси не се начисляват и при методите ELIXIR и EXPRESS, които са достъпни само за валута PLN.

Минималният размер на транзакцията за горепосочените методи е 1,00 PLN, 1,00 EUR, 1,00 GBP и 1,00 USD. Времето за обработка на всеки метод обикновено е 5 минути, като в екстремни случаи може да се удължи до 3 дни (само за GBP и USD).

Банковата карта е най-бързият начин да депозирате средства в сметката си в Egera. Транзакцията се осчетоводява в рамките на 15 секунди, а комисионата е само 2 PLN + 3% от депозираната сума. Минималният депозит е 10 PLN, а максималният - 3 500,00 PLN.

Комисиони на борси за криптовалута и обменни бюра

До 8 април 2022 г. борсата за криптовалути Egera не начислява комисиона за създаване, а комисионата за приемане на борсата е 0,3%. След 8 април 2022 г. Egera ще начислява комисиона за създаване от 0,3% и комисиона за приемане от 0,5%. Комисионата на Cantor (бърз обмен) е 2,8%.

Депозити в криптовалута

Когато депозирате BTC и LTC, също няма да се сблъскате с комисиона. Времето за обработка на депозит в криптовалута е толкова дълго, колкото и потвърждението - а ние изискваме само три.

Валута Метод Комисия Максимум Време за доставка
PLN ELIXIR/EXPRESS/SWIFT 0.00 PLN 1.00 PLN ∞ PLN 5min - 1d
PLN InterPay (Pay-By-Link) 2.00 % 50.00 PLN 3,500.00 PLN 30 sekund
PLN BLIK 2.00 % 50.00 PLN 3,500.00 PLN 15 sekund
EUR SEPA/SWIFT 0.00 EUR 1.00 EUR ∞ EUR 5min - 1d
GBP SWIFT 0.00 GBP 1.00 GBP ∞ GBP 5min - 3d
USD SWIFT 0.00 USD 1.00 USD ∞ USD 5min - 3d
BTC Standard 0.00 BTC 0.00 BTC ∞ BTC 3 potwierdzenia
LTC Standard 0.00 LTC 0.00 LTC ∞ LTC 3 potwierdzenia

Теглене на валута FIAT

С Egera можете да теглите PLN от банкомати (Automatic Teller Machines). Минималната сума на транзакцията е 50,00 PLN, а максималната - 1000,00 PLN. Таксата за транзакция при този метод винаги е 10,00 PLN. Най-популярните методи за теглене са EXPRESS и ELIXIR, за които минималният размер на транзакцията винаги е 20,00 PLN. Единствено методът EXPRESS има ограничение за сумата, която можете да изтеглите, като можете да изтеглите максимум 100 000,00 PLN наведнъж. Методът EXPRESS отнема само 15 минути, докато сесията ELIXIR отнема до един ден. Таксата за теглене чрез тези методи е 10,00 PLN за EXPRESS и 1,00 PLN за ELIXIR.

Методът SORBNET е достъпен и за EUR и PLN, като минималната сума за теглене е 50,00 PLN и 10,00 EUR. Максималното време за публикуване на тези методи е 3 дни, а комисионата е съответно 30,00 PLN и 5,00 EUR.

Можете също така да изтеглите евро чрез SEPA превод, който осчетоводяваме в рамките на най-много един ден. Минималната стойност на транзакцията е 10,00 EUR, а комисионата е 2,50 EUR.

Теглене на британски лири се извършва по британски метод с максимален срок за изпращане от 3 дни. Таксата е 6,00 GBP, а минималната сума за теглене е 20,00 GBP.

Изтегляне на криптовалута

Можете да теглите BTC и LTC чрез стандартната мрежа. Размерът на транзакцията не може да бъде по-малък от таксите за транзакция (такса за миньори) и комисионата, така че минималното теглене е 0,002 BTC и 0,02 LTC. Комисионата покрива всички такси, свързани с прехвърлянето на криптовалути между портфейли, и е 0,0005 BTC или 0,01 LTC.

Валута Метод Комисия Максимум Счетоводно време
PLN EXPRESS 10.00 PLN 20.00 PLN 100,000.00 PLN 15 min
PLN ELIXIR 1.00 PLN 20.00 PLN ∞ PLN Sesja elixir (do 1 dnia)
PLN ATM 10.00 PLN 50.00 PLN 1,000.00 PLN 3d
PLN SORBNET 30.00 PLN 50.00 PLN 1,000.00 PLN 3d
EUR SEPA 2.50 EUR 10.00 EUR ∞ EUR 1d
EUR SORBNET 5.00 EUR 10.00 EUR ∞ EUR 3d
GBP UK 6.00 GBP 20.00 GBP ∞ GBP 3d
BTC Sieć 0.0005* BTC 0.002 BTC ∞ BTC 30m
LTC Sieć 0.01* LTC 0.02 LTC ∞ LTC 30m