Säkerhet till vår prioritet

Datakryptering

Alla personuppgifter i systemet är ordentligt krypterade med RSA.

Fysisk och geografisk säkerhet.

Medel hålls på ett överflödigt sätt på grund av det geografiska läget och kräver många fysiska tillstånd för disposition.

Försäkrade roterande åtgärder

Åtgärder som är kopplade till börser är godkända av multi-SIG-skydd och har varit försäkrade upp till 100m $.

Stark KYC-policy

Vi använder avancerade analyssystem baserat på de senaste standarderna för att bekämpa smutsiga penningtvätt och stödja terorism och överensstämma med v AML-direktiven.

Anställda

Varje ny anställd måste lämna in ett intyg om ingen kriminalregister, är skyldig att godkänna säkerhets- och diskkrypteringskurser.

Bra övningar

Vi är ett av företagen från 'canon of good practices' och uppfyller de högsta faktureringspolicyn.

Platform security

Plattformssäkerhet är nyckeln

Aktivt bug-bounty-program

Du har några säkerhetsapplikationer i Egera, skriv [email protected]

Vi förhindras från förfalskning

Vi kommer att förhindra XSS och CSRF-attacker.

Krypterade anslutningar

Alla Egera-anslutningar i varje steg är krypterade för att ansluta SSL.

Kommunikationsfiltrering

Filter Post / Get / Sätt / Radera anslutningar med injektionsfilter.

Kontinuerliga backup-system

Systemet är i en konstant process att säkerhetskopiera i oberoende geografiskt platser.

Test och testmiljöer

Vi använder design, testmönster och implementeringssystem.