συνάντησέ μας

Δημιουργούμε ένα χαρτοφυλάκιο ενός νέου χρηματοπιστωτικού συστήματος

Image
Tomasz Limiszewski
Founder & COO
Image
Jakub Wierzcholski
Founder & CEO

Το Egera έφυγε τον Ιανουάριο του 2019

Από τότε, οδηγήσαμε στην αγορά Cryptowaulut στην Πολωνία και την Ευρώπη μέσω
άμεσης διευθέτησης με τοπικές τράπεζες ευρωπαϊκών χωρών.

Σε αριθμούς

348m + κύκλο εργασιών pln

στην πλατφόρμα

25+ χώρες

Υποστηρίζεται εγγενώς

12+ γλώσσες

Διατίθεται στην πλατφόρμα

30.000 χρήστες

στην πλατφόρμα

20+ εργαζόμενοι

Εργασία στο Egera

26+ νομίσματα

Υποστηρίζεται στην πλατφόρμα