Κανονισμοί

 • image of terms core
  Ανταλλαγή κανονισμών
 • image of terms marketing
  Προϋποθέσεις προώθησης
 • image of terms gdpr
  πολιτική απορρήτου
 • image of terms card
  Πολιτική της κασέτας
 • image of terms local
  Τοπική πολιτική & AML/CFT
 • BITCLUDE TERMS & CONDITIONS

  § 1 The general provisions

  1. Regulations define the rules for the provision of electronic services by BitClude Sp. z o. o. with its seat in Poznań (61-757), at ul. Garbary 95/57, registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under the KRS number: 0000708888, with the Tax Identification Number NIP: 8792697221, and REGON: 368985210, and all subsidiaries jointly running a business in the form of an internet cryptocurrency exchange platform at the address of the bitclude website .com and its subdomains (hereinafter: 'Website', 'Platform', BitClude), as well as the rules of using the Website by Users.
  2. BitClude Sp. z oo and its subsidiaries use licenses and permits appropriate to given jurisdictions, providing a diversified portfolio services.
  3. The list of owned licenses and permits is available at https://egera.com/el/adeies
  4. BitClude Sp. z oo reserves the right to transfer the technical infrastructure to an external entity.

  § 2 Services provided by BitClude

  1. The services provided by BitClude consist of:
   1. providing an opportunity to buy or sell kr yptocurrencies by the User in the currency exchange model, where the other party to the transaction is BitClude;
   2. and where possible, ensuring the possibility of matching Users via the Website in order to conclude by them purchase or sale transactions of cryptocurrencies available on the Website (hereinafter: 'Service');
   3. enabling the storage of virtual currencies held on the unique address of the User's Wallet, created at the User's Account, from where the User may dispose of them in any way - including using the Service - while the User may use the Services on his own responsibility to indicate the external wallet address to which they will be transferred virtual currencies;
   4. where possible, transferring - on behalf of and for the benefit of the User - to the extent that it results from the concluded cryptocurrency purchase or sale transactions, instructions regarding funds accumulated on payment accounts maintained by the Payment Institution, to this institution in order to enable the Service to be provided.

  § 3 Terms of use of the Services provided by BitClude

  1. The user for whom the Services may be provided may be:
   1. a natural person with full legal capacity (i.e. a person over 18 years of age with full legal capacity), full legal;
   2. another entity with capacity for legal actions on the basis of separate provisions, which have accepted the Regulations and concluded the Agreement for the provision of Services.
   3. including passed the verification procedure described in §14 section 3.
  2. The Bitclude ICT system is a set of IT devices and software, and its task is to provide, process and store, as well as send and receive data via telecommunications networks.
  3. The provider of the data storage service within the limits of the system operation, referred to in the preceding paragraph, is an entity for Bitclude. named Mati Corporation with its seat in San Francisco (CA 94114), 91 Casselli Ave., United States of America, and for which entity is a Data Processor within the meaning of the Privacy Policy referred to in § 8.
  4. The conclusion of the contract for the provision of the Service is the moment you click the 'Register' button in the process of registering an account on the Website, which is tantamount to accepting these Regulations.
  5. Acceptance of the Regulations by the User is tantamount to accepting that:
   1. he knows the risk of investing in cryptocurrencies and is aware that one of the elements of this risk is the possibility of losing all invested funds as a result of changes in cryptocurrency rates;
   2. is aware that the basic threat of each Internet User is the possibility of taking control of the device or otherwise obtaining data by third parties in order to take over the User's account on the Website, which may result in the theft of the User's funds;
   3. acknowledges that Bitclude does not play on the Website's courses - it is not a market maker, the rates of individual cryptocurrencies on the Website result from transactions concluded by Users without Bitclude's interference.
  6. BitClude declares that it operates in accordance with generally applicable laws, as well as documents such as:
   1. 'Canon of good practices for cryptocurrency market entities in Poland' of April 10, 2017, available at https://bitcoin.org.pl/dokumenty/
   2. 'Bitcoin exchange minimum security standards' of September 11, 2014, available at https://bitcoin.org.pl/dokumenty/
   3. acknowledges that Bitclude does not play on the Website's courses - it is not a market maker, the rates of individual cryptocurrencies on the Website result from transactions concluded by Users without Bitclude's interference.

  § 4 The method of using the Services provided by BitClude

  1. The use of the Services is done by logging into the Website via the egera.com website.
  2. Provision of the Services referred to in these Regulations requires the User's registration on the Website.
  3. After registration, in order to use the Service, the User is assigned an individual designation (Account). Each User may have one Account on the Website.
  4. Using the Website with external applications, overlays or plug-ins is at the User's sole risk, for which Bitclude is not responsible.
  5. The moment of showing the transaction in the User's account balance is the moment of concluding a cryptocurrency sale agreement between the Users. The price of the cryptocurrency shown in the purchase or sale offer is the price provided by the User. However, the decision to introduce an offer to conclude a transaction on the Website is a manifestation of the will of the Website user.
  6. Bitclude does not ensure that the list of cryptocurrency purchase or sale offers displayed in the User's web browser window reflects his real positions and values ​​at all times. The display of the current exchange rate or the value of purchase or sale offers is influenced, among others, by browser performance as well as internet speed and stability.
  7. The User may stop using the Service at any time.
  8. The User is obliged to protect his passwords, e-mail accounts and data needed to log in to the Website, in particular not to disclose them to third parties.
  9. The User is obliged to refrain from taking any unlawful actions as part of using the Service, in particular:
   1. using the Service directly or indirectly for purposes contrary to the law, the Regulations, decency or generally accepted principles of using the Internet;
   2. use the Service in a manner that violates the rights of Bitclude or a third party;
   3. delivering by or to the Bitclude ICT system data;
   4. causing disturbance or overloading the Bitclude ICT system or third parties directly or indirectly participating in the provision of the Service;
   5. violating in any other way the law, the Regulations, Bitclude or third party goods, good manners, generally accepted rules of using the Internet.
  10. Temporary cessation of the Service provision limits the User's use of the Service.
  11. Permanent discontinuation of the Service may result in the deletion of all data entered by the User from the Bitclude ICT system, unless:
   1. the law provides otherwise, or
   2. he removal of all data entered by the User from the Bitclude ICT system is not possible due to the nature of the Service.

  § 5 Types of User Accounts

  1. BitClude reserves the right to conclude a Service Agreement with Customers on various terms.
  2. The terms may depend on the:
   1. availability of services for a given User;
   2. transaction risk assessment.
  3. The elements differentiating the types of accounts include:
   1. Support for Payment Services;
   2. Support for payment channels;
   3. System of payment procedures cryptocurrencies.
  4. Account type is not permanently determined.
  5. The User will receive an e-mail about the determination and each change of the account type.
  6. The User has the right to change the account type upon obtaining a positive assessment of the compliance department.

  § 6 Using payment systems

  1. The company, while conducting its business, enables its customers to use various payment channels.
  2. Payment accounts are available for selected Users that allow:
   1. payments in national currencies;
   2. maintaining account balances;
   3. withdrawals of national currencies.
  3. In addition, customers can make payments using:
   1. Payments for cryptocurrencies by card;
   2. Payments for cryptocurrencies using a bank transfer initiation mechanism;
   3. Payments for cryptocurrencies by bank transfer;
   4. Withdrawals of funds from the sale of cryptocurrencies to a bank account;
   5. Withdrawals of funds from the sale of cryptocurrencies to a payment card;
   6. Payments have a commission.
  4. The table of commission payments is published on the https website:https://egera.com/el/promitheies-se-egera

  § 7 Using the exchange service bureaux de change

  1. Using the Site You can buy or sell kryptowaluty through the mechanism of exchange bureaux de change.
  2. A Party executing the order of exchange is BitClude.
  3. Exchange mechanism is subject to commission.
  4. Fee is given to the User information for the job exchange transactions.
  5. To exchange based on the mechanism of the exchange office, it may occur only at the time of:
   1. earlier conclusion of the Agreement between the User and the Website;
   2. acceptance of the terms of the exchange, i.e. its approximate exchange rate, payment for the exchange.
  6. The exchange rate provided by the Website is valid at the moment of its display and may change during the exchange.
  7. The moment when the rate is fixed and unchanged is the moment when:
   1. the Website system receives information about the payment made by the User with the card;
   2. the Website system receives information about the successful initiation of the transfer from the account towards the User to the Website's account;
   3. the Website's system will register the transfer coming from the User's bank account to the Company's bank account.

  § 8 Use of payment

  1. Payment Services may be made available to the selected Users on the Website.
  2. BitClude provides Payment Services only to residents of those States where it has the required licenses and permits to conduct Payment activities.
  3. Payment Services means:
   1. The possibility of paying in national currencies to the account;
   2. Keeping the account balance;
   3. Possibility to withdraw national currencies from the account.

  § 9 Using the cryptocurrency purchase and sale

  1. Offer service The condition for submitting an offer to buy or sell cryptocurrencies on the Website is access to Payment Services for a given User.
  2. The Service is provided for a fee.
  3. The fee for the Service provided (using the Website) is:
   1. charged automatically at the time of registration of a given transaction;
   2. transferred by the Paying Institution to Bitclude.
  4. A purchase or sale offer is subject - as a rule - to a 'maker fee', i.e. a commission paid by the person who created the offer on the market. The amount of the commission charged can be checked in the 'fees' tab.
  5. The user executing transactions in the 'instant' mode incurs a 'taker fee', unless the opposite offer is a 'hidden order' offer. The 'taker fee' means the commission of the user who uses the offer placed on the market, which is calculated on the basis of the current monthly turnover on the User's Account according to the formula: monthly turnover * commission amount. The current amount of commission charged can be checked in the 'fees' tab.
  6. In the case of a purchase offer, ansale offer instant or the 'hidden order' offer will be charged a 'maker fee',
  7. The User executing transactions in themode limit, with the 'hidden order' option enabled, in the case of order fulfillment, he is obliged to incur a 'taker fee', regardless of whether he will be the delivering person, or taking an offer from the market.
  8. A user who wants to be sure that he will pay the 'maker fee' during the execution of a 'limit' transaction and will not be paired with any other offer on the market should use the 'post-only' option. However, if you use the 'post-only' and 'hidden order' parameters at the same time, you will not be charged a 'maker fee' and you will be charged a 'taker fee'.
  9. The bid mechanism in the markets available on Bitclude is as follows:
   1. Each user in the market has the ability to create limit or instant buy orders in a queued manner based on the time of submission;
   2. In the case of a limit order, in the first stage, the system checks all offers that have a price better than the 'rate' established when issuing the offer,
   3. The offers are sorted sequentially on the basis of the price (in the case of buying from the cheapest to the most expensive, in the case of selling the opposite), and then by creation time (from previously created offers to later created offers).
  10. BitCludes the offers based on price for easy market overview. The minimum grouping that is available is grouping to two decimal places of the primary market currency.
  11. Invisible offers of the 'hidden order' type may appear on the market, which are offers for which the administrator has set the 'hidden order' parameter. In the case of associating the 'limit' or 'instant' offers with the 'hidden order' offer, the mechanism charges a 'maker fee'.

  § 10 Terms of use of the services offered by BitClude

  1. The transaction, to the extent that it is a money transfer and is performed between the buyer who initiates the deposit and the recipient, i.e. the seller, is a separate payment service provided by the Payment Institution. The service provided by Bitclude in this respect consists in matching the parties to both transactions and transferring the User's instructions to the Payment Institution.
  2. The sale transaction is carried out on the same terms as the purchase transaction, where the person who sells the cryptocurrency becomes the recipient of the transaction.
  3. The purchase on the website may be carried out on general terms in the T + 1 mode, i.e. during one business day from the moment the deposit is made by the Payment Institution, referred to in the preceding paragraph on the platform, where T is the day of making the deposit on the platform.
  4. Execution of the payment, ie 'receipt of the transaction object' in the case of selling virtual currencies, must take place during one business day. Bitclude shall promptly forward the User's withdrawal request to the Payment Institution. The User may perform the Service and not, through Bitclude, not submit an instruction to the Payment Institution to withdraw the receipt of the subject of the transaction in FIAT currency, if the balance on the Payment Institution's payment account does not exceed the equivalent of EUR 1,900.

  § 11 Terms and Conditions

  1. For the Provision of the Cryptocurrency Wallet Service The User has the option to set up an online cryptocurrency wallet via Bitclude.
  2. The cryptocurrency wallet service provided by electronic means consists in supporting the process of buying and selling participation units in distributed accounting systems based on cryptography.
  3. An online cryptocurrency wallet gives you the ability to receive deposits and send cryptocurrency payments to other recipients.
  4. The service of setting up awallet is free of charge.
  5. BitClude reserves the right to limit access to the cryptocurrency payment function to Clients who, in the opinion of the Risk Assessment Department, are not aware of the irreversibility of operations carried out within the blockchain network.

  § 12 Termination of the contract

  1. The contract for the provision of the Service is terminated:
   1. at the User's request;
   2. by Bitclude, in the cases specified in the Regulations.
  2. Termination of the contract for the provision of the Service entails the termination of the contract for the provision of payment services concluded with the Payment Institution.
  3. A prerequisite for the termination of the Service Agreement is that the User - by submitting an instruction via Bitclude - to zero balances on the User's Account.
  4. Termination of the contract for the provision of the Service results in the deletion of the account understood as blocking the possibility of logging into the User Account. In this case, the data provided by the User will be removed from the Website, unless the law provides otherwise.
  5. Bitclude reserves that after the termination of the Service Agreement, it is obliged to store the User's billing data on the basis of tax regulations for the period indicated therein.

  § 13 Responsibility

  1. The User is responsible for all actions taken after logging in with the login and password.
  2. You use the Service at your own risk, which does not exclude or limit Bitclude's liability in providing the Service to the extent that it may not be excluded or limited by law.
  3. Bitclude shall be liable to Users for non-performance or improper performance of the Service to the extent resulting from the Regulations, unless the non-performance or improper performance of the Service is a consequence of circumstances for which it is not liable by law.
  4. Bitclude shall not be liable for the consequences of non-performance or improper performance of obligations assumed by other Users towards the User.
  5. Bitclude shall not be liable for:
   1. deletion of data entered by Users into the Bitclude ICT system by ICT systems beyond the control of Bitclude;
   2. the consequences of Users making their login and password;
   3. available to third parties consequences of providing third parties with remote access to devices from which access to devices is possible User accounts;
   4. the effects of actions or omissions of external operators or other entities providing services to Users as part of the implementation of individual Website functionalities;
   5. delays in displaying the Website on devices used by the User created on servers other than Bitclude servers or devices used by the User;
   6. registration time transactions when debiting the wallets of individual cryptocurrencies;
   7. incorrect input by the User of data in the instruction regarding the payment or withdrawal of funds to the Payment Institution;
   8. incorrect entering of data by the User in the instruction regarding the deposit or withdrawal of cryptocurrencies;
   9. financial losses incurred by Users resulting from the inability to make transactions via the Website during the technical break, as well as resulting from exchange differences arising during the blocking of a given transaction or User Account made in accordance with the Regulations or at the request of state authorities;
   10. for technical problems or limitations, in including the speed of data transmission of computer equipment, terminal equipment, ICT system used by the User, which prevent the User from using the Website;
   11. responsible for the consequences of using the Website by the User in a manner inconsistent with applicable law, the Regulations or the principles of social coexistence adopted in this regard, or customs;
   12. the Regulations apply taking into account the rights of Users under consumer laws.

  § 14 Personal data protection, privacy policy and user verification

  1. The rules for the processing of personal data used and processed by Bitclude, as well as the GDPR regulations, have been included in the Privacy Policy available on the Website.
  2. The Privacy Policy is an appendix to these Regulations and is an integral part thereof.
  3. The User who wants to use the Service must undergo the identity verification procedure, which is specified in a separate document in the form of the Transaction Identity and Security Verification Procedure, presented in the 'AML & CTF' tab athttps://egera.com/el/egera-kanones
  4. The Procedure for Verifying the Identity and Security of Transactions (KYC / AML procedure) implements international regulations on counteracting money laundering and financing terrorist organizations, in particular the provisions of Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of May 20, 2015 on the prevention of the use of financial system for money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 2005/60 / EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70 / EC (OJ EU L .2015.141.73 dated 2015.06.05); and the provisions of Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering or terrorist financing and amending Directives 2009/138 / EC and 2013 / 36 / EU (Journal of Laws UE.L.2018.156.43 of 2018.06.19). By joining the User with the services provided by Bitclude, you accept the appropriate application of the above regulations.

  § 15 Intellectual property

  1. Bitclude holds the rights to works, marks and trademarks available on the Website, to the extent necessary to provide the Services.
  2. Works, signs and trademarks made available as part of and in order to provide the Services are protected by law.
  3. The User is entitled to use the works within the permitted private use provided for by law.
  4. Any use beyond the permitted private use requires the prior consent of the authorized entity.

  § 16 Complaints Procedure

  1. If, in your opinion, the Services provided by Bitclude are not performed in accordance with the provisions of these Terms or the law, you may submit an objection as set out below.
  2. The complaint may be submitted in the following form:
   1. in writing, sent to the following address: Bitclude sp. Z oo with its seat in Poznań (61-757), at ul. Garbary 95/57;
   2. electronically by sending to the e-mail address: [email protected];
  3. The complaint should contain:
   1. the name (login) under which the User appears on the Website;
   2. the subject and circumstances justifying the complaint;
   3. proposed method of resolving the complaint.
  4. Complaints will be considered in the order of receipt, but not later than within 30 days from the date of receipt of the complaint.
  5. It is possible to extend this period in particularly complicated and difficult matters, about which Bitclude will inform the User, indicating the reasons for the delay, circumstances that must be established and the expected response time, which may not be longer than 60 days from the date of receipt of the complaint.
  6. The person submitting the complaint will be informed about the method of considering the complaint in the form in which it was submitted.
  7. The User has the right to appeal against the decision made by Bitclude as part of the complaint within 30 days of receiving the reply. In addition, the remaining appeal procedures are as follows:
   1. applying for help to the locally competent Municipal Consumer Ombudsman or Poviat Consumer Ombudsman, if the customer has the status of a consumer;
   2. submitting a claim to the locally competent common court.

  § 17 Special security procedures for transactions

  1. Bitclude is entitled to prevent (block) access to data entered by the User into the Bitclude ICT system in the event of:
   1. receipt of an official notification of the unlawful nature of the stored data or related activities;
   2. obtaining reliable information or becoming aware of the illegal nature of the stored data or related activities.
  2. In the case referred to in paragraph. 1, Bitclude shall immediately notify the User of its intention to prevent (block) access to the data. The notification will be sent to the e-mail address or telephone number of the User indicated and confirmed during registration or in the event of a change in this regard made by the User after the date of registration - to the changed and confirmed e-mail address or telephone number.
  3. Bitclude maintains a register of transactions with a value in excess of EUR 15,000.00 or the equivalent amount calculated on the day of transactions made through the Bitclude Website, as well as related transactions that exceed EUR 15,000.00 or its equivalent during the financial year on the day of each of the above-mentioned transaction.
  4. In the case of referring to Bitclude by any state authority of a European Union member or any other institution established on the basis of an international agreement to which Poland is a party, any provision resulting from the obligation to retain or transfer funds or cryptocurrencies to a deposit account of the above-mentioned institution User, the User's Account will be suspended, and the funds accumulated on it will be transferred to the aforementioned account or their payment will be blocked until a new decision is issued or a Court judgment finally decides the fate of the blocked funds. The same consequences arise from blocking a bank account on which Bitclude funds are deposited on the basis of any act from the above-mentioned authority or institution. In this case, Bitclude will notify the User of the reason for blocking access to his funds within 7 days from the date of blocking them. Bitclude, at the express request of the relevant authorities or offices and upon presentation of the relevant required documents, has the right to disclose the User's data to the institutions described above.

  § 18 Technical requirements

  1. Using the Website requires a device with Internet access that supports a web browser (eg Mozilla, Opera, Chrome) and provides Java Script and Cookies in the browser.
  2. Bitclude may update the Service. Bitclude undertakes that in the event of introducing changes related to technological changes to the Service provided, it will provide such information to the User via e-mail to the address stored on the Website or by placing information in a visible place on the Website.
  3. A change in technical requirements is not considered a change to the Regulations, unless it prevents Bitclude from providing the Service to the User.
  4. Bitclude reserves the right to suspend or terminate the provision of certain functionalities of the Website due to the need for maintenance, review or expansion of the technical base, if this is required for the stability of the Website.

  § 19 Amendments to the Regulations

  1. Bitclude is entitled to amend the Regulations and this amendment shall become effective on the date indicated by Bitclude. The deadline for changes cannot be shorter than 7 days from the moment the amended Regulations are made available on the Website.
  2. The User, when logging in to the Website for the first time, from the moment the changes enter into force, will be notified of such changes and the possibility of their acceptance. The acceptance of changes is also considered to be the automatic execution of the cryptocurrency purchase or sale transaction ordered by the User, even without logging in to the Website. If the changes are not accepted, the User should immediately notify Bitclude thereof in writing or via e-mail to the following e-mail address: [email protected] to terminate the contract.

  § 20 Applicable law The

  1. The law applicable to the contract between the User and Bitclude, the subject of which are the Services provided by Bitclude as part of the Website under the conditions specified in the Regulations, is the law of the Republic of Poland.
  2. Any dispute relating to the Services provided by Bitclude will be settled by the common courts of law having jurisdiction over the Bitclude headquarters.
  3. A user who is a consumer has the option of using an out-of-court method of dealing with complaints and redress. Information on how to access the above-mentioned the mode and procedures of dispute resolution are, among others on the EU ODR internet platform, available at the internet address: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH

  Wersja 2.0 z dnia 04 grudnia 2021

  § 1 Postanowienia Ogólne

  1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez:
   1. BitClude Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-757), przy ul. Garbary 95/57, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000708888, posiadająca NIP: 8792697221, REGON: 368985210 prowadzącym działalność regulowaną w zakresie usług płatniczych w charakterze małej instytucji płatniczej, wpisaną do rejestru małych instytucji płatniczych pod numerem MIP11/2019 przez Komisję Nadzoru Finansowego
   2. BC Payments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-757), przy ul. Garbary 95/57, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000818040, posiadająca NIP: 7831810314, REGON: 385029910 prowadzącym działalność regulowaną w zakresie usług płatniczych w charakterze małej instytucji płatniczej, wpisaną do rejestru małych instytucji płatniczych pod numerem MIP61/2020 przez Komisję Nadzoru Finansowego
   (dalej: „Instytucja Płatnicza” lub „Operator”), w ramach serwisu egera.com, jego subdomen oraz innych platform powiązanych (dalej: „Serwis'), jak również zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
  2. Operatorzy działają jako podmioty zależne Let’s FinTech Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-757), przy ul. Garbary 95/57, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000708888, posiadająca NIP: 8792697221, REGON: 368985210, który jest ich wyłącznym właścicielem.
  3. Usługa świadczona przez Operatorów polegają na:
   1. dostarczaniu usług płatniczych w charakterze małej instytucji płatniczej, a w ramach której to działalności można świadczyć usługi płatnicze w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199 poz. 1175, z późn. zm.), w tym też przechowywać środki pieniężne użytkowników na rachunkach płatniczych użytkowników, przy czym łączna wysokość środków przyjętych dla jednego użytkownika w każdym czasie nie może przekroczyć równowartości w walucie polskiej 1900 euro;
   2. świadczeniu usług, o jakich mowa w punkcie poprzedzającym w celu umożliwienia skorzystania z Usług świadczonych przez Serwis tj. zapewnieniu możliwości zawierania przez Użytkowników transakcji kupna lub sprzedaży kryptowalut dostępnych w Serwisie (dalej: „Usługa”)
   3. Usługi mogą być prowadzone przez jednego lub obu Operatorów, łącznie z przenoszeniem sald pomiędzy rachunkami płatniczymi Operatorów oraz wspólne wykorzystywanie bazy danych Użytkowników
  4. Użytkownikiem, na rzecz którego mogą być świadczone Usługi może być:
   1. osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoba, które ukończyły 18 rok życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych),
   2. inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów, a które zaakceptowały Regulamin i zawarły Umowę o świadczenie Usługi.
   3. w tym przeszły procedurę weryfikacji opisaną w § 8 ust. 2.
  5. System teleinformatyczny BitClude stanowi zespół urządzeń informatycznych i oprogramowania, a jego zadaniem jest zapewnianie, przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.
  6. Dostawcą usługi przechowywania danych w granicach funkcjonowania systemu, o jakim mowa w ustępie poprzedzającym jest dla BitClude podmiot o nazwie Mati Corporation z siedzibą w San Francisco (CA 94114), 91 Casselli Ave., Stany Zjednoczone Ameryki, a o który to podmiot jest Podmiotem Przetwarzającym Dane w rozumieniu Polityki Prywatności, o jakiej mowa w § 8.
  7. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą kliknięcia przycisku „Zarejestruj” w procesie rejestracji konta w Serwisie, a co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  8. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, że ma świadomość, że podstawowym zagrożeniem każdego Użytkownika sieci internetowej, jest możliwość przejęcia kontroli nad urządzeniem lub w inny sposób pozyskanie danych przez osoby trzecie w celu przejęcia konta Użytkownika w Serwisie, skutkiem czego może nastąpić kradzież środków finansowych Użytkownika.
  9. BitClude oświadcza, że działa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

  § 2 Definicje

  Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

  1. Autoryzacja Zlecenia Płatniczego wyrażenie przez Użytkownika zgody na wykonanie Transakcji Płatniczej,
  2. Dzień Roboczy dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zarówno w Polsce jak i w kraju danej waluty oraz w kraju docelowym,
  3. Godzina Graniczna określony czas w Dniu Roboczym, do którego najpóźniej Instytucja Płatnicza może przyjąć Zlecenie Płatnicze Użytkownika,
  4. Odbiorca osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji Płatniczej,
  5. Rachunek Płatniczy rachunek płatniczy w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych, prowadzony przez Operatora na rzecz Użytkownika, służący do ewidencjonowania środków pieniężnych wpłaconych przez Użytkownika do Serwisu, pochodzących z wykonanych przez Użytkownika transakcji wymiany walut wirtualnych za pośrednictwem BitClude  Sp. z o.o., które następnie zostały przez niego przeznaczone na wykonywanie Transakcji Płatniczych;
  6. Transakcja Płatnicza zainicjowany przez Użytkownika transfer środków pieniężnych na rachunek bankowy Odbiorcy przez wykonanie usługi polecenia przelewu, w tym także dokonana za pośrednictwem dyspozycji złożonej na platformie należącej do BitClude Sp. z o.o. w odniesieniu do transakcji kupna lub sprzedaży waluty wirtualnej.

  § 3 Zawarcie Umowy i sposób korzystania z Usługi objętej regulaminem

  1. Zawarcie umowy o świadczenie usług płatniczych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Usługi płatnicze są udostępniane tylko zarejestrowanym Użytkownikom, którzy podali poprawne dane osobowe oraz prawidłowe numery rachunków w instytucjach finansowych, za pośrednictwem których chcą realizować Zlecenia Płatnicze.
  2. Umowa o świadczenie usług płatniczych zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika pod warunkiem pomyślnej weryfikacji tożsamości Użytkownika przez Operatora zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Umowa o świadczenie usług płatniczych zawarta jest na czas nieokreślony.
  3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest jednoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczeń, że:
   1. zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść;
   2. uzyskał zgody i zezwolenia do zawierania Transakcji Płatniczych w przypadku, gdy obowiązujące przepisy nakładają na Użytkownika taki obowiązek;
   3. zawiera umowę z Operatorem.
  4. Korzystanie z Usług odbywa się poprzez zalogowanie do Serwisu przez witrynę egera.com.
  5. Świadczenie Usług, o jakich mowa w niniejszym Regulaminie, wymaga rejestracji Użytkownika w Serwisie.
  6. Po dokonaniu rejestracji, w celu korzystania z Usługi, Użytkownikowi przydzielane jest indywidualne oznaczenie (Konto). Każdy Użytkownik może posiadać jedno Konto w Serwisie.
  7. Korzystanie z Serwisu przy pomocy zewnętrznych aplikacji, nakładek lub wtyczek jest dokonywane na wyłączne ryzyko Użytkownika, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.
  8. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł, kont e-mail oraz danych potrzebnych do logowania w Serwisie, w szczególności nieudostępniania ich osobom trzecim.
  9. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usługi jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności:
   1. korzystania z Usługi bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet;
   2. korzystania z Usługi w sposób naruszający prawa Bitclude lub osób trzecich;
   3. dostarczania przez lub do systemu teleinformatycznego Bitclude danych
   4. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu teleinformatycznego Bitclude lub osób trzecich biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usługi;
   5. naruszających w inny sposób prawo, Regulamin, dobra Bitclude lub osób trzecich, dobre obyczaje, powszechnie przyjęte zasady korzystania z sieci Internet.
  10. Czasowe zaprzestanie świadczenia Usługi powoduje ograniczenie Użytkownika w korzystaniu z Usługi.
  11. Trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi może powodować usunięcie wszystkich danych z systemu teleinformatycznego Bitclude wprowadzonych przez Użytkownika, chyba że:
   1. przepisy prawa stanowią inaczej, lub
   2. usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego Bitclude nie jest możliwe z uwagi na charakter Usługi.

  § 4 Rachunek Płatniczy

  1. W celu umożliwienia Użytkownikowi transferu środków pieniężnych pochodzących z wymiany walut wirtualnych w Serwisie  prowadzonym przez BitClude Sp. z o.o. na rachunek bankowy Odbiorcy, Instytucja Płatnicza otwiera i prowadzi na rzecz Użytkowników Rachunki Płatnicze w każdej z walut, w których Operator świadczy usługę pośredniczenia w wymianie
  2. Wpłata środków pieniężnych na Rachunek Płatniczy Użytkownika może zostać dokonana w wyniku zrealizowania złożonej przez tego Użytkownika dyspozycji zasilenia Rachunku Płatniczego z środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Koncie Użytkownika połączonej ze złożeniem Zlecenia Płatniczego. Uznanie Rachunku Płatniczego Użytkownika następuje w kwocie określonej w dyspozycji zasilenia Rachunku Płatniczego ze środków pochodzących z wymiany walut.
  3. Usługa transferu środków pieniężnych na rachunek bankowy Odbiorcy dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy skorzystali z usługi wymiany walut za pośrednictwem Serwisu, i w ciężar środków pochodzących z wymiany walut.
  4. Użytkownik uzyskuje dostęp do informacji o Rachunku Płatniczym, historii Rachunku Płatniczego, w tym przeprowadzonych Transakcjach Płatniczych za pośrednictwem Konta Użytkownika w Serwisie.
  5. Instytucja Płatnicza może ograniczyć czasowo dostęp Użytkownikowi do Rachunku Płatniczego, jeżeli będzie to wymagane, aby zapewnić bezpieczeństwo środków Użytkownika bądź z uwagi na obowiązki Operatora wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Zasilenie Rachunku Płatniczego możliwe jest przy użyciu następujących metod płatności:
   1. tradycyjny przelew bankowy na rachunek bankowy stanowiący subkonto Bitclude przeznaczone do obsługi Użytkownika;
   2. szybki e-przelew, tzw. „pay by link”;
   3. płatność za pomocą karty płatniczej, a w tym: VISA, Mastercard;
   4. przedpłaconą kartą płatniczą Bitclude,  o jakiej mowa w Regulaminie Kart Płatniczych BitClude
  7. Świadczenie Usługi odbywa się odpłatnie.
  8. Opłata za świadczoną Usługę jest:
   1. naliczana automatycznie w chwili rejestracji danej transakcji (Transakcji Płatniczej);
   2. określona jest w Tabeli opłat i prowizji będącej załącznikiem Nr 1 do Regulaminu

  § 5 Warunki korzystania z usług płatniczych oferowanych przez Bitclude

  1. Operator przeprowadza Transakcje Płatnicze na podstawie składanych przez Użytkownika Zleceń Płatniczych.
  2. Zlecenia Płatnicze mogą być składane przez Użytkownika wyłącznie za pośrednictwem Serwisu.
  3. W celu złożenia Zlecenia Płatniczego Użytkownik:
   1. zapewnia środki pieniężne niezbędne do wykonania Zlecenia Płatniczego, w tym do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów związanych z realizacją tego zlecenia;
   2. podaje numer rachunku bankowego należącego do zdefiniowanego w Koncie Użytkownika Odbiorcy oraz kwotę Zlecenia Płatniczego wyrażoną w walucie rachunku bankowego Odbiorcy, jeżeli Zlecenie Płatnicze dotyczy wypłaty środków pieniężnych;
  4. Użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia zgodności treści Zlecenia Płatniczego z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa; w tym zobowiązuje się, iż:
   1. nie będzie wykorzystywał Rachunku Płatniczego do realizacji Zleceń Płatniczych w celu obejścia prawa lub niezgodnych z regułami uczciwego obrotu;
   2. przyjmuje do wiadomości, iż jakiekolwiek naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnione podejrzenia takiego naruszenia mogą zostać ujawnione przez Operatora odpowiednim organom państwowym, w tym organom ścigania.
  5. Autoryzacja Zlecenia Płatniczego przez Użytkownika następuje poprzez złożenie dyspozycji na Koncie Użytkownika prowadzonym przez Bitclude sp. z o.o. Użytkownik nie może odwołać Zlecenia Płatniczego od chwili dokonania Autoryzacji Zlecenia Płatniczego.
  6. Operator zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz dodatkowego potwierdzania złożonego Zlecenia Płatniczego.
  7. Operator realizuje Transakcje Płatnicze poprzez uznanie rachunku dostawcy Odbiorcy kwotą transakcji płatniczej niezwłocznie po otrzymaniu Zlecenia Płatniczego od Użytkownika. Czas realizacji przez dostawcę Odbiorcy może wynosić od jednego do trzech Dni Roboczych, ze wskazaniem, że jest on każdorazowo uzależniony od wybranego trybu przelewu walutowego. Za moment otrzymania przez Operatora Zlecenia Płatniczego uznaje się moment dokonania Autoryzacji Zlecenia Płatniczego. We wszystkich opisanych przepadkach Zlecenie Płatnicze musi być autoryzowane do określonej Godziny Granicznej. Jeżeli jest autoryzowane po Godzinie Granicznej traktowane jest jak autoryzowane przed Godziną Graniczną następnego Dnia Roboczego. Czas realizacji przelewu może ulec wydłużeniu jeżeli banki biorące udział w wysyłce wstrzymają przelew w celu wyjaśnienia, są to sytuacje niezależne od Operatora.
  8. Operator może odmówić realizacji Zlecenia Płatniczego w szczególności w przypadku, gdy:
   1. zlecenie Płatnicze nie zostało należycie autoryzowane lub w treści Zlecenia Płatniczego występują nieprawidłowości w tym braki uniemożliwiającego jego realizację;
   2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Zlecenie Płatnicze jest niezgodne z przepisami prawa, regułami uczciwego obrotu lub postanowieniami Regulaminu, Regulaminu Serwisu lub gdy nie spełnia ono wymogów określonych w Regulaminie;
   3. obowiązek odmowy realizacji Zlecenia Płatniczego wynika z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
   4. użytkownik jest podmiotem urządzającym gry hazardowe przez sieć Internet niezgodnie z Ustawą Hazardowa;
   5. jako Odbiorca został wskazany podmiot prowadzący gry hazardowe przez sieć Internet niezgodnie z Ustawą Hazardową.
  9. W przypadku odmowy realizacji Zlecenia Płatniczego Operator niezwłocznie zwraca środki pieniężne będące przedmiotem danej Transakcji Płatniczej na Rachunek Płatniczy Użytkownika. Środki są zaewidencjonowane na Koncie Użytkownika.
  10. Użytkownik niezwłocznie, nie później niż w ciągu 13 miesięcy od dnia obciążenia Rachunku Płatniczego albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, powiadamia Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcjach Płatniczych.
  11. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami termin na zgłoszenie stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcji Płatniczych, pod rygorem wygaśnięcia roszczeń z tytuły takich Transakcji Płatniczych, wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora Zlecenia Płatniczego.
  12. Niezwłocznie po obciążeniu Rachunku Płatniczego Operator każdorazowo dostarcza na adres poczty elektronicznej zdefiniowany w Serwisie przez Użytkownika informacje:
   1. umożliwiające zidentyfikowanie Transakcji Płatniczej;
   2. o kwocie Transakcji Płatniczej w walucie, w której obciążony/uznawany jest Rachunek Płatniczy;
   3. o kwocie wszelkich opłat z tytułu Transakcji Płatniczej.
  13. Operator jest uprawniony do czasowego zablokowania dostępu do Konta Użytkownika lub Rachunku Płatniczego Użytkownika w przypadku:
   1. korzystania z niego przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem, Regulaminem Serwisu, przepisami prawa lub regułami uczciwego obrotu;
   2. podejrzenia korzystania z Konta lub Rachunku Płatniczego przez osoby nieuprawnione;
   3. podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanych Transakcji Płatniczych;
  14. Operator poinformuje Użytkownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika lub Rachunku Płatniczego, a jeżeli nie jest to możliwe - niezwłocznie po jego zablokowaniu, chyba że przekazanie informacji o zablokowaniu będzie nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów.
  15. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania w bezpiecznym miejscu oraz nieudostępniania osobom trzecim hasła logowania do Serwisu oraz wszelkich innych danych umożliwiających korzystanie z Konta oraz Rachunku Płatniczego.
  16. Użytkownik jest obowiązany korzystać z Konta Użytkownika zgodnie z Regulaminem oraz Regulaminem Serwisu. W tym celu Użytkownik podejmuje wszelkie niezbędne środki służące zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń dostępu do Konta oraz Rachunku Płatniczego.
  17. Środki uzyskane z transakcji realizowanych w ramach Usługi oferowanej przez Bitclude sp. z o.o., które powodują przekroczenie salda o równowartości 1.900 euro, muszą być podjęte z rachunku w przeciągu 1 dnia roboczego.
  18. W przypadku przekroczenia wartości salda, o jakiej mowa w § 5 ust.17 5 oraz braku podjęcia przez Użytkownika tych środków, Operator dokonuje transferu tych środków na rachunek bankowy Użytkownika, o ile posiada informacje na temat tego rachunku pozwalające na zlecenie transferu tych środków.
  19. Instytucja Płatnicza podejmuje próby kontaktu z Użytkownikiem za pomocą poczty e-mail lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, jeżeli nie posiada danych rachunku bankowego Użytkownika, celem uzyskania od Użytkownika danych wymaganych do wypłaty środków z rachunku Spółki
  20. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem, środki powyżej kwoty 1.900 euro są zablokowane i separowane na przeznaczonym do tego rachunku Instytucji Płatniczej.

  § 6 Rozwiązanie umowy

  1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje rozwiązana:
   1. na żądanie Użytkownika,
   2. przez Bitclude, w przypadkach wskazanych w Regulaminie.
  2. Warunkiem niezbędnym do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi jest doprowadzenie przez Użytkownika do sald 0 (zerowych) Użytkownika dostępnych w Serwisie
  3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi powoduje usunięcie konta rozumiane jako zablokowanie możliwości logowania się na Konto Użytkownika. W takim przypadku dane podane przez Użytkownika zostaną usunięte z Serwisu, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
  4. Instytucja Płatnicza zastrzega, iż po rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi jest zobligowany do przechowywania danych rozliczeniowych Użytkownika na podstawie przepisów podatkowych przez okres w nich wskazanych.

  § 7 Odpowiedzialność

  1. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła.
  2. Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności, związanej ze świadczeniem Usługi, w zakresie, w którym z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu.
  3. Bitclude ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.
  4. Instytucja Płatnicza nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych wobec Użytkownika przez innych Użytkowników.
  5. Instytucja Płatnicza nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. usunięcie danych wprowadzonych przez Użytkowników do systemu teleinformatycznego przez systemy teleinformatyczne pozostających poza kontrolą Instytucji Płatniczej oraz Bitclude sp. z o.o.,
   2. następstwa udostępnienia przez Użytkowników osobom trzecim loginu i hasła,
   3. skutki działań lub zaniechań zewnętrznych operatorów lub innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Użytkowników w ramach realizacji poszczególnych funkcjonalności Serwisu,
   4. opóźnieniach przy wyświetlaniu Serwisu na urządzeniach wykorzystywanych przez Użytkownika powstałych na serwerach innych niż serwery Instytucji Płatniczej lub Bitclude sp. z o.o. lub urządzeniach, z których korzysta Użytkownik,
   5. błędne wprowadzenie przez Użytkownika danych do wpłaty lub wypłaty środków;
   6. straty finansowe poniesione przez Użytkowników wynikłe z braku możliwości dokonywania transakcji za pośrednictwem Serwisu w czasie przerwy technicznej, a także wynikłe z różnic kursowych powstałe podczas blokady danej transakcji lub Konta Użytkownika dokonanej zgodnie z Regulaminem lub na żądanie organów państwowych,
   7. za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu
   8. odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
  6. Regulamin stosuje się z uwzględnieniem praw Użytkowników, wynikających z ustaw konsumenckich.

  § 8 Ochrona danych osobowych, polityka prywatności i weryfikacja użytkownika

  1. Zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych i przetwarzanych przez Operatora, jak również regulacje dotyczące RODO, zostały umieszczone w  dostępnej w Serwisie Polityce Prywatności. Polityka Prywatności stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią.
  2. Użytkownik, który chce skorzystać z Usługi musi przejść procedurę weryfikacji tożsamości, którą określa odrębny dokument w postaci Procedury Weryfikacji Tożsamości i Bezpieczeństwa Transakcji, przedstawionej w zakładce „AML & CFT” na stronie https://egera.com/pl/regulamin-egera.
  3. Procedura Weryfikacji Tożsamości i Bezpieczeństwa Transakcji (procedura KYC/AML) realizuje europejskie i krajowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania organizacji terrorystycznych, w szczególności przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U.UE.L.2015.141.73 z dnia 2015.06.05); oraz przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz.U.UE.L.2018.156.43 z dnia 2018.06.19). Przystąpienie Użytkownika do korzystania z usług świadczonych przez Bitclude oznacza akceptację odpowiedniego stosowania powyższych regulacji.

  § 9 Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika Usługi świadczone przez Operatora nie są realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej.
  2. Reklamacja może zostać złożona w formie:
   1. pisemnej przesłanej na adres: Bitclude sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-757), przy ul. Garbary 95/57
   2. elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: [email protected]
  3. Reklamacja powinna zawierać:
   1. nazwę (login) pod jakim Użytkownik występuje w Serwisie;
   2. przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację;
   3. proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
  4. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, jeżeli reklamacja dotyczy usługi płatniczej.
  5. Możliwe jest wydłużenie tego terminu w szczególnie skomplikowanych i trudnych sprawach, o czym Instytucja Płatnicza poinformuje Użytkownika, wskazując na przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone i przewidywany terminie odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
  6. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona.
  7. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez Operatora w ramach reklamacji w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi.  Ponadto pozostałe procedury odwoławcze są następujące:
   1. wystąpienie z wnioskiem o pomoc do właściwego miejscowo Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, w przypadku posiadania przez klienta statusu konsumenta,
   2. wystąpienie do Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,
   3. wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu; Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia takich postępowań są Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl);
   4. wystąpienie z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego.

  § 10 Szczególne procedury bezpieczeństwa transakcji

  1. Instytucja Płatnicza uprawniona jest do uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych wprowadzonych przez Użytkownika do systemu teleinformatycznego w przypadku:
   1. otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności,
   2. uzyskania wiarygodnej informacji lub powzięcia wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności.
  2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Bitclude niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych. Zawiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail lub numer telefonu Użytkownika wskazany i potwierdzony przy dokonaniu rejestracji lub w przypadku zmiany w tym zakresie dokonanej przez Użytkownika po dacie rejestracji – na zmieniony i potwierdzony adres e-mail lub numer telefonu.
  3. Instytucja Płatnicza prowadzi rejestr transakcji o wartości 15.000,00 EUR lub równowartość tej kwoty liczoną w dniu transakcji dokonywanych za jej pośrednictwem, a także transakcji które są ze sobą powiązane i których suma w okresie roku obrotowego przekracza 15.000,00 EUR lub równowartość tej kwoty liczoną w dniu dokonania każdej z ww. transakcji.

  § 11 Wymagania techniczne.

  1. orzystanie z Serwisu wymaga posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, które obsługuje przeglądarkę internetową (np. Mozilla, Opera, Chrome) oraz udostępnia w przeglądarce obsługi Java Script oraz Cookies.
  2. Instytucja Płatnicza może aktualizować Serwis. Instytucja Płatnicza zobowiązuje się do tego, że w przypadku wprowadzenia zmian związanych ze zmianami technologicznymi świadczonej Usługi, przekaże taką informację Użytkownikowi za pośrednictwem e-maila na adres zapisany w Serwisie lub poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu Serwisu.
  3. Zmiana wymogów technicznych nie jest traktowana jako zmiana Regulaminu chyba, że skutkuje ona niemożliwością świadczenia Usługi przez Operatora na rzecz Użytkownika.
  4. Instytucja Płatnicza zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, jeżeli jest to wymagane dla stabilności działania Serwisu.

  § 12 Zmiany Regulaminu

  1. Operator jest uprawniony do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym. Terminy zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu.
  2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczną realizację transakcji zakupu lub sprzedaży kryptowaluty zlecone przez Użytkownika, poprzez Bitclude sp. z o.o., choćby odbyło się bez logowania w Serwisie. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Operatora, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

  § 13 Prawo właściwe

  1. rawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Bitclude, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Bitclude w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo Rzeczpospolitej Polski.
  2. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Operatora będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Instytucji Płatniczej.
  3. żytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się m.in. na unijnej platformie internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • REGULAMIN PROMOCJI - AFILIACJA BITCLUDE

  Wersja 1.1 z dnia 16 września 2019

  § 1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin promocji „Afiliacja BitClude”(dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału, w tym zasady polecania kont w giełdzie kryptowalut BitClude.
  2. Organizatorem Promocji jest Operator platformy BitClude firma Bitclude sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Garbary 95/57, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000000708888, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP: 8792697221 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 5.000 złotych (dalej “BitClude”).
  3. BitClude jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez BitClude w celu realizacji Promocji na zasadach określonych w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Tapik sp. z o.o..
  4. Nagrodą w Promocji jest premia pieniężna (dalej „Premia”) w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent), z prowizji za obrót kryptowalutami na platformie BitClude, przyznawana każdemu Uczestnikowi, który spełni warunki Promocji, o których mowa w § 2 oraz § 3 Regulaminu.
  5. Promocja rozpoczyna się 16.09.2019 r. i trwa do odwołania,
  6. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polski.

  § 2. Zasady uczestnictwa w Promocji

  1. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
   1. ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
   2. jest rezydentem Rzeczpospolitej Polski,
   3. rejestrując konto w BitClude zaakceptowała wszystkie regulaminy,
   4. Lub osoba prawna reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą warunki opisane w § 2. pkt 1.
   5. Uczestnikiem promocji może być osoba, która na dzień rozpoczęcia promocji jest Użytkownikiem BitClude, lub która w okresie trwania promocji założy i zweryfikuje konto w BitClude.

  § 3. Zasady przyznawania Premii

  1. Użytkownik uzyska prawo do Premii, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
   1. W trakcie trwania promocji posiada konto w BitClude,
   2. W trakcie trwania promocji udostępni link afiliacyjny, z którego zarejestruje się osoba zwana dalej “Poleconym”,
   3. Polecony założy z linku afiliacyjnego konto,
   4. Polecony zweryfikuje swoją tożsamość w BitClude,
   5. Polecony dokona wpłaty środków na BitClude,
   6. Polecony dokona wymiany środków na BitClude,
  2. Premia zostanie przekazana na konto Użytkownika w BitClude niezwłocznie po zrealizowaniu każdej transakcji przez Poleconego w trakcie trwania promocji,
  3. Tabela prowizji będąca podstawą naliczenia Premii dostępna jest pod adresem: https://egera.com/fees
  4. Premia wynosi 30% z prowizji transakcyjnej pobieranej przez BitClude od Poleconego, Do wypłaty środków zgromadzonych w ramach Promocji przez Użytkownika wymagana jest weryfikacja jego tożsamości,

  § 4. Postanowienia końcowe

  1. Każda promocja organizowana przez BitClude jest odrębna i realizowana na podstawie odrębnego regulaminu. Promocje organizowane przez BitClude nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
  2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących reklamacji, stosuje się postanowienia „Regulaminu BitClude” oraz obowiązujące przepisy prawa. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie BitClude https://egera.com/pl/afiliacja.
  3. Uzyskana Premia stanowić będzie przychód Uczestnika zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 j.t. z późń. zm).
 • POLITYKA PRYWATNOŚCI BITCLUDE

  Wersja 1.1 z dnia 11. marca 2020

  1 § Słownik pojęć.

  1. Użyte w Polityce Prywatności określenia oznaczają:
   1. Administrator – Administrator danych osobowych zgodnie z RODO, którym jest Bitclude;
   2. Podmiot Przetwarzający Dane - Mati Corporation
   3. Mati Corporation - Mati Corporation z siedzibą w San Francisco (CA 94114), 91 Casselli Ave., Stany Zjednoczone Ameryki;
   4. Bitclude - Bitclude Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-757), przy ul. Garbary 95/57, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000708888, posiadająca NIP: 8792697221, REGON: 368985210;
   5. Dane Osobowe – dane osobowe Użytkowników w rozumieniu RODO przekazywane w związku z korzystaniem z Usługi;
   6. Przetwarzanie danych osobowych – wszelkie operacje dokonywane na danych osobowych w rozumieniu RODO;
   7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119);
   8. Usługi – świadczone przez Bitclude, świadczone elektroniczne, a polegające na dostarczaniu usług płatniczych w charakterze małej instytucji płatniczej, a w ramach której to działalności można świadczyć usługi płatnicze w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199 poz. 1175, z późn. zm.), a to wszystko w celu umożliwienia skorzystania z Usług świadczonych przez Bitclude sp. z o.o., tj. zapewnieniu możliwości zawierania przez  Użytkowników transakcji kupna lub sprzedaży kryptowalut dostępnych w ramach serwisu egera.com oraz jego subdomen;
   9. Serwis – Serwis internetowy udostępniany za pośrednictwem domeny egera.com oraz subdomen;
   10. Użytkownik – osoby fizyczne lub prawne, które zaakceptowały Regulamin Serwisu i zawarły z Bitclude umowę o świadczenie Usługi.

  § 2 Postanowienia ogólne.

  1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu wskutek:
   1. wprowadzenia danych w formularze przez Użytkowników;
   2. zapisywania danych w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. 'ciasteczka');
   3. gromadzenia tzw. logów serwerów www oraz innych informacji powstających (w tym samoczynnie) w związku lub w wyniku funkcjonowania i korzystania z Usługi;
   4. zapisywania i gromadzenia danych osobowych w postaci nagrania obrazu Użytkownika uzyskanego za pośrednictwem komunikatora wideo (np. skype), w tym zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu i Polityką AML.

  § 3 Zasady zbierania danych.

  1. Korzystanie z Usług wiąże się z potrzebą podania przez Użytkowników Danych Osobowych, gdyż brak podania wszystkich żądanych przez Bitclude Danych Osobowych może skutkować niemożnością świadczenia przez Bitclude Usług.
  2. Serwis zbiera informacje, które podaje Użytkownik.
  3. Dane pozyskane od Użytkowników nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że:
   1. Użytkownik zgodzi się na to;
   2. jest to uzasadnione przepisami prawa – w tym na żądanie uprawnionych organów stosujących obowiązujące prawo;
   3. jest to niezbędne w celu świadczenia Usług, tj. w szczególności z zakresie technicznym, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Bitclude współpracować może przy realizowaniu Usługi.
  4. Dane Osobowe są przetwarzane przez czas obowiązywania Umowy na świadczenie Usługi.

  § 4 Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania.

  1. Administrator może zażądać od Użytkownika podania Danych Osobowych. w szczególności w przypadku:
   1. osoby fizycznej: oznaczenia dokumentu tożsamości, a ponadto umienia, nazwiska, obywatelstwa, adresu zamieszkania, państwa urodzenia, informacji o rezydenturze podatkowej i zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego, numeru telefonu, daty urodzenia oraz numeru PESEL; jednakże w odniesieniu do Użytkowników będących obcokrajowcami, którzy nie posiadają numeru PESEL konieczne może być podanie odpowiednika takiego numeru (krajowego numeru identyfikacyjnego) lub złożenie oświadczenie o nieposiadaniu numeru PESEL lub innego odpowiednika takiego numeru;
   2. w przypadku Użytkownika instytucjonalnego: dostarczenia kopii lub skanu odpisu z odpowiedniego rejestru handlowego (w przypadku Polski: Krajowego Rejestru Sądowego), a także podania danych o jakich mowa w ust. 1 lit. a) dotyczących osoby uprawnionej do reprezentacji Użytkownika instytucjonalnego, a także dotyczących wszystkich beneficjentów rzeczywistych Użytkownika.
  2. W celu weryfikacji danych Użytkownik może być zobowiązany do okazania Bitclude dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także dokumentów potwierdzających aktualność wskazanego adresu. Okazanie tych dokumentów może nastąpić w szczególności przy wykorzystaniu takich kanałów komunikacji porozumiewania się na odległość – przewidzianych w Polityce AML i zachowaniem określonych procedur – jak e-mail, czy komunikatory wideo (np. skype).
  3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO.
  4. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika oraz przepisy prawne upoważniające do przetwarzania danych osobowych.
  5. Dane osobowe nie zostaną udostępniane innym podmiotom bez wiedzy Użytkownika, za wyjątkiem podmiotów uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  6. Użytkownik ma prawo do wzglądu do swoich danych osobowych, zmiany oraz ich usunięcia, o ile nie narusza to przepisów prawa. Prawo to może zostać zrealizowane z poziomu panelu przygotowanego dla Użytkownika.
  7. Administrator może odmówić realizacji praw wskazanych w pkt 5 i 6 o ile:
   1. wynika to z przepisów prawa,
   2. informacje te są przedmiotem toczącego się postępowania
   3. jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przez Użytkownika Regulaminu.

  § 5 Użytkownik i jego prawa.

  1. Użytkownik na prawo dostępu do treści Danych Osobowych, a także do ich poprawiania.
  2. Użytkownik uprawniony jest do żądania:
   1. uzupełnienia,
   2. uaktualnienia,
   3. sprostowania danych osobowych,
   4. czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, tudzież zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania czynności zmierzających do aktualizacji Danych Osobowych poprzez panel Użytkownika, jeżeli dojdzie do zmiany tych danych.
  4. Użytkownik może uzyskać wyjaśnienia od Administratora oraz ma prawo wniesienia zapytania, zastrzeżenia lub skargi do organu nadzorczego, jeżeli zapisy niniejszej Polityki Prywatności są dla niego niezrozumiałe.
  5. Na podstawie przetwarzanych Danych Osobowych nie dojdzie do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą one służyć do profilowania

  § 6 Szczegółowa informacja o plikach cookies.

  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Bitclude.
  5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
  6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być:
   1. również przez współpracujących z Bitclude.
   2. wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu.
  7. Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:https://www.google.com/ads/preferences/
  8. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookies, powinien zmienić ustawienia przeglądarki.

  § 7 Warstwa serwerowa – informacje o Użytkowniku.

  1. Informacje o działaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej, które to dane są w szczególności wykorzystywane dla administrowania Serwisem, a nadto mogą być wykorzystane w celach dowodowych w związku z popełnianymi przestępstwami, czy na potrzeby dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.
  2. Zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL, zaś zapisowi podlegać mogą w szczególności:
   1. czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi,
   2. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,HTTPS
   3. adres URL strony poprzednio odwiedzanej (referer link),
   4. informacje o przeglądarce Użytkownika,
   5. informacje o adresie IP.
  3. Powyższe dane mogą być kojarzone z konkretnymi Użytkownikami.

  § 8 Podmiot przetwarzający dane osobowe

  1. Administrator oświadcza, że dostawcą systemu informatycznego, na którym są przechowywane w szczególności dane, o jakich mowa w § 7, a także informacje przedstawiające historię dokonywanych przez Użytkownika operacji, jest Mati Corporation.
  2. Mati Corporation jest Podmiotem Przetwarzającym Dane i uzyskał zgodę Administratora Danych na dostęp do informacji o świadczonych Usługach w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonania umowy zapewniania systemu teleinformatycznego.
  3. Podmiot Przetwarzający zobowiązał się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
  4. Podmiot Przetwarzający oświadczył, iż stosuje środki bezpieczeństwa techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanym danym osobowym oraz przestrzega praw osób, których te dane dotyczą.

  § 9 Postanowienia końcowe.

  1. żytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji za pośrednictwem adresu: [email protected]
 • CARD PAYMENT RETURN POLICY

  1. Each User has the right to request a refund of funds paid with a payment card.
  2. The refund may take place in the following cases:
   1. when funds in the form of digital currencies have not been withdrawn from BitClude,
   2. when the exchange transaction did not take place due to technical reasons, and the card was charged.
  3. The return is made at the rate on the day of creating transaction.
  4. The return is subject to a 5% handling fee.
  5. The refund is made to the Card which was used into the payment process.

  CARD PAYMENT CANCELATION POLICY

  1. The transaction is canceled in the event of:
   1. Providing incorrect card details,
   2. Providing an incorrect OTP authorization code,
   3. Inconsistencies between cardholder details and BitClude account details,
   4. BitClude technical problems preventing the execution of the transaction.
  2. In the case described in point 1 sub-point a) and b) the User's account is blocked for security reasons after 3 unsuccessful payment authorization attempts.
  3. In the case described in point 1 sub-point c) the User's account is blocked for security reasons.
 • POLITYKA AML / CFT / CAP

  Polityka AML / CFT / CAP jest podyktowana aktualnymi przepisani Unijnymi i ustawą o usługach płatniczych, więcej można na ich temat wyczyć na stronie KNF AML / CFT Unia Europejska jak również ustawa o usługach płatniczych z 2011 roku

  OSTRZEŻENIE

  Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z dużym ryzykiem i może być spekulacyjne. Powinieneś zdawać sobie sprawę z ryzyka i całkowicie rozważyć, czy inwestycja jest odpowiednia dla ciebie.

  POLITYKA LOKALNA

  Ograniczenia prawne: bez ograniczania wymienionych poniżej przepisów, rozumiesz, że prawa dotyczące kontraktw finansowych i instrumentów różnią się na całym świecie i Twoim obowiązkiem jest upewnić się, by właściwieprzestrzegać wszelkich przepisów, rozporządzeń lub wytycznych obowiązujących w Twoim kraju zamieszkania w zakresie korzystania z Witryny. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, możliwość dostępu do naszej Strony nie musi oznaczać, że nasze Usługi i / lubTwoje działania za pośrednictwem Strony są zgodne z prawem, przepisami lub dyrektywami właściwymi dla Twojej strony Kraj zamieszkania.