Ασφάλεια στην προτεραιότητά μας

Κρυπτογράφηση δεδομένων

Όλα τα προσωπικά δεδομένα στο σύστημα είναι σωστά κρυπτογραφημένα χρησιμοποιώντας RSA.

Φυσική και γεωγραφική ασφάλεια.

Τα μέσα διατηρούνται με πλεονάζοντα τρόπο λόγω της γεωγραφικής θέσης και απαιτούν πολλές φυσικές εξουσιοδότηση για διάθεση.

Ασφαλισμένα περιστροφικά μέτρα

Τα μέτρα που συνδέονται με τα χρηματιστήρια εξουσιοδοτούνται από την προστασία πολλαπλών SIG και έχουν ασφαλιστεί έως και 100 εκατομμύρια δολάρια.

Ισχυρή πολιτική KYC

Χρησιμοποιούμε συστήματα Advanced Analysis με βάση τα τελευταία πρότυπα για την καταπολέμηση του βρώμικου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και υποστηρίζοντας τον Terorism και συνεπή με τις οδηγίες V AML.

Υπαλλήλους

Κάθε νέος υπάλληλος πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικό χωρίς ποινικό μητρώο, υποχρεούται να περάσει τα μαθήματα κρυπτογράφησης ασφαλείας και δίσκου.

Καλές πρακτικές

Είμαστε μία από τις εταιρείες του «κανόνα ορθών πρακτικών» και πληρούμε τις υψηλότερες πολιτικές χρέωσης.

Platform security

Η ασφάλεια της πλατφόρμας είναι απαραίτητη

Ενεργό πρόγραμμα bug-bounty

Έχετε οποιεσδήποτε εφαρμογές ασφαλείας στο Egera, γράψτε στο[email protected]

Αποτρέπουμε την παραχάραξη

Θα αποτρέψουμε τις επιθέσεις XSS και CSRF.

Κρυπτογραφημένες συνδέσεις

Όλες οι συνδέσεις Egera σε κάθε στάδιο είναι κρυπτογραφημένες για τη σύνδεση SSL.

Φιλτράρισμα επικοινωνίας

Φίλτρο Post / Get / Put / Διαγραφή συνδέσεων με φίλτρα έγχυσης.

Συνεχής συστήματα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Το σύστημα βρίσκεται σε μια σταθερή διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σε ανεξάρτητες γεωγραφικά τοποθεσίες.

Δοκιμές και περιβάλλοντα δοκιμών

Χρησιμοποιούμε σχεδιασμό, δοκιμαστικά πρότυπα και συστήματα υλοποίησης.