Hva er teknisk analyse og grunnleggende analyse?

Teknisk analyse er definert som et sett med teknikker hvis formål er å forutsi fremtidig pris eller pris for et gitt aktivum. De kan være verdipapirer, råvarer eller valutaer. Teknisk analyse er en av de populære måtene å bestemme den fremtidige prisen på Bitcoin. Den første delen av denne artikkelen presenterer de generelle egenskapene til teknisk analyse, mens resten presenterer indikatorer og mønstre som relativt ofte brukes til BTC-analyse.

En kort beskrivelse av teknisk analyse

Hensikten med teknisk analyse er å estimere øyeblikkene når en investor skal bestemme seg for å kjøpe eller selge en eiendel. Teknisk analyse bygger på statistisk analyse. For å forenkle de generelle egenskapene til teknisk analyse litt, kan det sies at modellene som brukes antar at aksjekursen endres etter gjentatte mønstre.

Disse diagrammene kan ha form av geometriske figurer som kan leses på grafen, eller i form av beregninger gjort på grunnlag av statistiske indikatorer. Teknisk analyse forutsetter at prisene er underlagt trender og at historien gjentar seg selv, og dermed, basert på historiske data, kan man komme spådommer for fremtiden.

Forskjellen med grunnleggende analyse er at teknisk analyse ikke tar hensyn til makroøkonomiske faktorer. Dataene som brukes til å forutsi fremtidig verdivurdering blir lest direkte fra diagrammet. Selv om teknisk analyse er vesentlig forskjellig fra grunnleggende analyse, kan begge metodene selvfølgelig brukes samtidig. Grunnleggende analyse svarer på spørsmålet om hvilken eiendel det er verdt å kjøpe eller selge, mens teknisk analyse forklarer når du skal gjøre det.

Bitcoin - Teknisk analyse av kryptovaluta

Bitcoin er en kryptovaluta som nesten alle har hørt om. I mellomtiden bør det bemerkes at den først ble introdusert i 2009. Dette betyr at historien til den mest populære kryptovalutaen fremdeles er ganske kort.

Hovedprinsippet for driften er at det er en desentralisert kryptovaluta. For standard fiat-valutaer er driften av valutaen basert på tillit til en sentral utsteder. I tilfelle av Bitcoin er situasjonen en helt annen, og her er sikkerheten fra peer-to-peer-nettverkstopologien grunnlaget. Blockchain-teknologi brukes til driften av nettverket, noe som sikrer sikkerheten til transaksjoner. BTC er ikke tilknyttet noen banker eller myndigheter.

Personer med Bitcoin (BTC) har sin egen kryptografiske nøkkel som de kan akseptere og motta midler med. Transaksjoner kan gjøres via programvare på en datamaskin, smarttelefon eller på en såkalt kald hardware-lommebok.

Et veldig karakteristisk element i BTC er begrensningen av tilførselen av BTC-enheter på nivået 21 millioner enheter, som utøver et sterkt deflasjonstrykk. Dermed estimerer eksperter at det er en kryptovaluta som ikke er eksponert for inflasjon.

BTC rate analyse - kombinere teknisk analyse med grunnleggende analyse

Sterkt deflasjonstrykk gjør at mange mennesker i Bitcoin ser en måte å holde verdien på pengene over tid. De fleste som er interessert i Bitcoin, tenker på det som en investering. Det er verdt å merke seg at dette er en eiendel som er ekstremt sårbar for en boble, spesielt ettersom Bitcoin (BTC) stadig vokser i popularitet.

Dermed vurderer mange investorer det rette øyeblikket for å gå inn og ut av investeringer ved hjelp av forskjellige verdsettelsesmetoder. BTC-analyse er et spennende spill fordi prisen på denne kryptovalutaen konstant svinger. Selvfølgelig er det forskjeller i verdsettelse med alle andre finansielle instrumenter, men det er kryptovalutaer som er preget av ekstremt høy volatilitet.

Et titalls års eksistens av BTC og andre kryptovalutaer har tydelig vist at markedsdynamikken er mye mer livlig og turbulent sammenlignet med det som kan observeres på aksjemarkedet eller i valutamarkedet, noe som selvfølgelig tydelig påvirker investeringsrisikoen.

Teknisk analyse av kryptovalutaer - hvilke signaler bør investoren følge?

Noen ganger prøver investorer å forutsi riktig tidspunkt for å gå inn og ut av en investering basert på makroøkonomisk utvikling og innkommende bransjenyheter. Nedenfor er noen eksempler som absolutt ikke kunne unnslippe noen som hele tiden ser på den stadig skiftende BTC-kursen.

 • Kjøpe Bitcoin (BTC) av institusjoner eller store og gjenkjennelige selskaper;
 • Informasjon om bruk av BTC til å betale for varer og tjenester (f.eks. Informasjon om den fremtidige implementeringen av kryptovaluta-støtte i PayPal-betalingsprosessoren);
 • Interesse i Bitcoin av teknologiselskaper, for eksempel fra Fin-Tech-sektoren;
 • Informasjon om økonomiske stimulansepakker (f.eks. Signering av loven om beløpet på 1.9 billioner dollar av Joe Biden, som vil bli brukt under "coronavirus-hjelpepakken");
 • Fremveksten av ulike hendelser utenfor finansverdenen som har innvirkning på finansmarkedet (f.eks. COVID-19-epidemien);
 • Kjøp av BTC av personer som er gjenkjennelige personligheter i verden av finans eller entreprenørskap. Et eksempel er Elon Musk, som var i stand til å øke BTC-kursen ved hjelp av liten informasjon gitt på Twitter;
 • Fiat valuta inflasjonsdata;
 • Data om tempoet i pengesirkulasjonen;
 • Data om tempoet med omtrykk av penger;
 • Øk eller reduser antall kryptovaluta lommebøker. For eksempel, i 2017, sammen med bommen i BTC, var det en klar tilførsel av nye lommebøker;
 • Andre forskjellige typer makroøkonomiske data og nyheter fra verden av finans og teknologi ...

Ovennevnte er bare noen få eksempler på informasjon som har interessert folk som har investert i BTC de siste årene. Dette er imidlertid ikke det den tekniske analysen hovedsakelig fokuserer på. Teknisk analyse er en mer matematisk tilnærming til verdivurdering.

Det meste av informasjonen ovenfor har innvirkning på den langsiktige tilnærmingen til investeringer, mens teknisk analyse bruker verktøy som kan være nyttige for både kortsiktige og langsiktige strategier.

Verdsettelsen av BTC og andre kryptokurver trenger selvfølgelig ikke alltid å være korrelert med historiske data, så den eneste rimelige løsningen ser ut til å være en dyktig kombinasjon av informasjon som kommer fra markedet med teknisk analyse. Verdsettelsen av en kryptovaluta kan med andre ord trygt baseres på grunnleggende og teknisk verdsettelse. Likevel bruker ikke alle kryptovalutaentusiaster en kombinasjon av begge metodene.

Grunnleggende indikatorer for teknisk analyse i kryptovalutamarkedet

Trend

BTC kan bevege seg i tre retninger - du kan se at den stiger, faller eller holder. Hvis trenden er oppe, sier vi at markedet er oksemarked, mens trenden er nede, snakker vi om bjørnemarkedet. Noen mennesker følger trenden og tar kjøps- og salgsbeslutninger på denne måten.

Det bør tas i betraktning at et karakteristisk trekk ved BTC og andre kryptovalutaer er at det er mange korreksjoner og uttak innen en trend, så mange nybegynnere kan tro at trenden er brutt, noe som er en feil observasjon.

En oppadgående eller nedadgående trend kan til og med omfatte flere mindre returer. For investorer som allerede har brukt litt tid på å analysere BTC-kursen, er det veldig åpenbart, men for nybegynnere kan små svingninger innen en større trend være et stort hinder for å holde seg kule og holde seg til den tidligere antatte investeringsstrategien.

Glidende gjennomsnitt

Et glidende gjennomsnitt er en ofte brukt indikator som brukes til å forutsi BTC-prisen. Prinsippet om det glidende gjennomsnittet lar deg avvise kortsiktige prissvingninger, slik at resultatet ikke blir forstyrret av korte svingninger som er typiske for kryptovalutaer.

Selvfølgelig kan et glidende gjennomsnitt beregnes i nesten hvilken som helst periode. Imidlertid har det blitt god praksis å telle gjennomsnittet over 50, 100 eller 200 dager. Åpenbart vil det glidende gjennomsnittet ikke være et godt mål når analysen er for kort.

Når du sjekker glidende gjennomsnitt for BTC, kan du komme over et eksponentielt glidende gjennomsnitt som gir mer vekt til de nyere dataene i diagrammet. Dermed er det eksponentielle gjennomsnittet (EMA) mer følsomt for nyere markedsnyheter enn standard såkalt enkel glidende gjennomsnitt (SMA).

I tillegg er det mange andre variasjoner av glidende gjennomsnitt. Disse inkluderer vektet glidende gjennomsnitt (WMA) eller skrogflyttende gjennomsnitt (HMA).

Glidende gjennomsnitt er et mål som anses som et godt verktøy for å studere mulig prismoment og for å studere trenden. Du må huske at det glidende gjennomsnittet er en forsinket indikator og neppe anbefales for prognoser for fremtidige trekk.

Det er et mål som brukes for å bekrefte en synlig trend. Det er verdt å vite at gjennomsnitt ikke er et effektivt verktøy når markedet konsolideres (sidelengs trend).

Hvordan kan glidende gjennomsnitt tolkes? Midlene på grafen er vist som uregelmessig formede linjer. En populær bruk av et glidende gjennomsnitt er å legge kort- og langsiktig gjennomsnitt på et diagram.

Hvis det kortsiktige gjennomsnittet krysser opp det langsiktige gjennomsnittet (dette kalles Golden Cross), indikerer det en bullish trend. Hvis det motsatte er sant, er trenden bearish (Death Cross).

Grunnlaget for den glidende gjennomsnittsanalysen er å sjekke hvor langt gjennomsnittet er fra dagens rente. Hvis hastigheten er tydelig borte fra det beregnede gjennomsnittet, kan det forventes at hastigheten vil bevege seg i retning (opp eller ned).

Hva annet er det verdt å vite om glidende gjennomsnitt? Når diagrammet viser stadig kortere bølger på kort sikt, betyr det at en korreksjon kan forventes. Jo mer flatt det glidende gjennomsnittet er, jo svakere er trenden under studiet.

Støtte- og motstandspunkter

Når vi leter etter spådommer om fremtidige prisbevegelser på kryptovaluta-diagrammer, kan du ofte finne informasjon om støttepunktet og motstanden.

Et støttepunkt er et sted under gjeldende pris. Dette er poenget der det indikerer at prisen sannsynligvis vil bevege seg til en oppadgående bevegelse. På den annen side er motstandspunktet der det er over gjeldende verdsettelse og er en barriere for prisøkningen over det punktet.

Poeng av denne typen identifiseres ved å analysere tidligere hendelser. Interessant, det er ingen enkelt metode som bestemmer en støtte- eller motstandssone. Det er flere metoder som er avhengige av forskjellige data.

Den grunnleggende metoden er at motstandspunktet er hvor antall salgsordrer oppveier kjøpernes ordre, noe som presser prisen ned. Når det gjelder et punkt, er det her etterspørselen etter eiendelen oppveier tilbudet.

I tillegg inkluderer dataene som noen ganger tas i betraktning når du bestemmer punktet for støtte og motstand:

 • Et prisnivå som tidligere var et vendepunkt (et vendepunkt for trend basert på historiske data). Disse typer punkter kalles noen ganger svinger.
 • Punktet der det har skjedd en eksepsjonelt stor tilstrømning av kjøpere eller selgere.
 • Psykologiske barrierer som vanligvis oppstår når prisen når hele tallet, for eksempel $ 20.000. Noen handelsmenn kan bevisst eller ubevisst ta hensyn til hele tall, og dermed blir hele beløpene støtte- eller motstandspunkter. Følelsen til langvarige oppdrettere er av stor betydning i psykologiske barrierer.

Hvis valutakursen går tilbake til et bestemt støtte- eller motstandspunkt flere ganger, styrker dette poenget seg og blir mer og mer uttrykksfullt for analytikere. Det skal bemerkes at ikke alle punkter er like uttrykksfulle, derfor er inndelingen i lettere og sterkere punkter helt naturlig.

Når du utpeker støttepunkter, må du selvfølgelig bestemme hvilken tidsramme du vil definere støtte- og motstandspunkter. Når det gjelder BTC, ser handelsmenn generelt etter poeng på flere måneder eller flere år.

Merking av poeng er et skritt mot å finne en linje og nivå av støtte og motstand. Flere punkter som kan kobles sammen med en horisontal linje på kartet, angir støttesone eller motstandssone.

Fibonacci nivåer

Fibonacci-nivåer er et annet populært eksempel på teknisk analyse. Det er en metode som bruker det såkalte gyldne forholdet. Det er en inndeling av et segment i to deler, slik at forholdet mellom lengden på den lengre delen tilsvarer forholdet mellom lengden på den lengre delen og lengden på hele segmentet. Enkelt sagt er det ganske enkelt tallet 1.61803 39388. Dette tallet er avledet fra formelen nedenfor.

Det gyldne forholdet er et så uvanlig tall at det gjentar seg i mange forskjellige aspekter av livet. Det er et tall som anses å være en naturlig andel av de forskjellige tingene i universet. Med andre ord anerkjenner moderne vitenskap at det gyldne forholdet forekommer i forskjellige områder.

Bitcoin chart, technical analysis with fibonacci's levels.

Blant annet: maleri (opprettholde proporsjoner), arkitektur (f.eks. Proporsjoner bevart i konstruksjonen av det gamle Pantheon), biologi (hjernebølgesykluser, ordning for menneskekroppen, bladnervene), optimalisering (gylden forholdsmetode), matematikk (bred anvendelse, det mest populære er forbindelse med Fibonacci-sekvensen, det er mange flere lignende eksempler), økonomi (analyse utført på finansmarkedene).

I følge det gyldne Fibonacci-tallet bruker teknisk analyse koeffisientene 0,382 (38,2%), 0,500 (50%), 0,618 (61,8%). Hvert påfølgende nivå er 1.618 høyere enn det forrige. Denne bruken av det gyldne tallet i finansmarkedene er kjent som Fibonacci-buen eller Fibonacci retracement.

Disse nivåene brukes til å bestemme støtte- og motstandsnivåer. Vanligvis tegner diagrammet tre buer (det kan være flere) som er relatert til lokal høy eller lav. Buene krysser trendlinjene mellom de siste maksimale avvikene. Den generelle antagelsen bak bruken av slike nivåer er basert på teorien om at når prisen beveger seg i tråd med trenden, er det mulig å bryte eller rulle tilbake til visse nivåer som er relatert til faktorene som skyldes det gyldne tallet.

Fibonacci-episoder kan også plottes på en tidslinjediagram. I dette tilfellet tar de form av vertikale snarere enn horisontale linjer. Dette betyr at tidsperioden mellom forekomsten av et ekstrem i verdsettelsen av et bestemt finansielt instrument måles.

Kritikere av å bruke Fibonacci-nivåer indikerer at innstilling av noen ganske universelle lav- og høyder øker sannsynligheten for at prisen stopper på et av nivåene som er tegnet i diagrammet.

Relativ styrkeindeks - RSI

Relativ styrkeindeks, kjent som RSI, er en indikator som bestemmer styrken til en trend. Det er en verdsatt relativ styrkeindeks som måler hastigheten og endringen i prisbevegelser. Den er basert på data fra en valgt tidsperiode. RSI er verdsatt og bevist mange ganger at det ikke er tilfeldig at det er en av de mest populære indikatorene som brukes i teknisk analyse. Det er basert på et glidende gjennomsnitt og varierer fra 0 til 100.

For beregningen trenger vi A) gjennomsnittsverdien av sluttprisøkningen på y dager og B) gjennomsnittsverdien av prisnedgangen i z y dager. Å dele en verdi med en annen (A / B) gir deg RSI.

Vanligvis er en RSI over 70 et signal som leder den næringsdrivende til å gjøre et salg. På den annen side er et lavt nivå av indikatoren under 30 et kjøpesignal. Tolkningen er selvfølgelig bare kontraktsmessig, og bare investorens strategi avhenger av størrelsen på RSI-indikatoren som vil være tilstrekkelig til å foreta et kjøp eller salg på dette grunnlaget. Noen bruker for eksempel nivåene på 80 og 20 poeng.

Divergens og konvergens av det glidende gjennomsnittet - MACD

MACD - glidende gjennomsnitt konvergens / divergensindikator. MACD måler styrken til en trend og gir signaler for å selge eller kjøpe. Denne indikatoren er basert på forskjellen mellom forskjellige glidende gjennomsnitt.

Bitcoin chart, technical analysis with moving average

De vanligste glidende gjennomsnittene er EMA (Exponential Moving Average) og SMA (Simple Moving Average). I praksis trekkes det langsiktige gjennomsnittet fra det kortsiktige gjennomsnittet. Vanligvis brukes et gjennomsnitt på 26 og 12 perioder. Som et hjelpemiddel til MACD er det nødvendig med en signallinje. Dette er gjennomsnittet av den resulterende MACD-linjen (vanligvis i form av et eksponentielt gjennomsnitt). I et diagram tar MACD form av en linje eller et histogram (såkalte vertikale søyler).

Hvis MACD-linjen krysser signallinjen ved å klatre i diagrammet nedenfra og opp, kan det sees på som et opptrendsignal (og dermed oppmuntrer til kjøp). På den annen side, hvis signallinjen krysses fra topp til bunn, er det et salgsanbefalingssignal. Enkelt sagt hjelper MACD-indikatoren til å oppdage forskjellen mellom forskjellige glidende gjennomsnitt og dermed gjøre det mulig for den næringsdrivende å identifisere trenden mer nøyaktig.

Bitcoin chart, technical analysis with MACD.

Stokastisk oscillator

Jobben til en stokastisk oscillator er å måle graden av prisendring mellom prisene over en periode. Slik handling kan bekrefte eller motsette oppgaven om trenden som opprettholdes. Driften av denne oscillatoren er basert på observasjonen om at når det gjelder opptrender, er prisene vanligvis nær den øvre svingningsgrensen. Imidlertid når det gjelder nedtrender, nærmer de seg den nedre grensen for det angitte området.

n - antall perioder, maksimums- eller minimumspris fra et spesifisert antall perioder bakover.

Bollinger-band

Bandene definerer de nedre og øvre prisgrensene. Midtbåndet er et glidende gjennomsnitt i en periode. Det øvre båndet er k ganger standardavviket for n-perioden over midtbåndet. Derimot er det nedre båndet k ganger standardavviket for n-perioden under midtbåndet. Vanligvis blir verdien av k tatt som 2. Imidlertid er n = 20 perioder. Bollinger Bands som er tegnet på diagrammet viser volatiliteten i markedet veldig tydelig. Fra investors synspunkt virker det rimelig å selge eiendelen når renten er nær øvre grense og å kjøpe når renten er nærmere den nedre grensen.

Bitcoin chart, technical analysis with bollinger bands.

Parabolsk SAR er en indikator som bestemmer nivået av stopp og tilbakeslag i trenden. Uten å gå i detaljer om hvordan du beregner denne indikatoren, er det nok å merke seg at indikatoren generert av analyseverktøyet med intuitive prikker viser områder under eller over prisen. Prikker under prisen indikerer en opptrend. Prikker over prisen indikerer en nedadgående trend.

Bitcoin chart, SAR parabolic technical analysis.

Du bør kjøpe når prikkene på diagrammet er under gjeldende pris. Et øyeblikk å selge er når prikkene er over gjeldende pris. Interessant, ifølge data fra "SAMMENLIGNING AV TRE TEKNISKE HANDELSMETODER VS. KJØP-OG-HOLD FOR S&P 500 MARKED “av Timothy C. Pistole, basert på 17 års forskning, ble det funnet at SAR er opptil 95% effektiv. Selvfølgelig er dette ikke en BTC-basert studie, men det bekrefter likevel at Parabolic SAR er en indikator det er verdt å vite om.

Elliota House

I henhold til Eliot-bølgeteorien endres verdsettelsen av en eiendel i henhold til sykluser basert på serien med Fibonacci-tall. I følge teorien beveger markedet seg ved å bruke et visst antall høyder og nedturer. Denne indikatoren er basert på en analyse av den naturlige rytmen til mengden psykologi på markedet. Derfor er Eliot-bølger gjeldende i markeder som har mange deltakere. Det er en indikator som er villig analysert i tilfelle BTC.

Mønstre som er spesifikke for kryptovaluta-diagrammer

Eksempel på et mønster som signaliserer en trend reversering: Hode og skuldre (H&S).

Hode og skuldre er et av de hyppigst nevnte mønstrene når man analyserer BTC. Det er her opptrenden sakte begynner å miste fart. Dermed vises et karakteristisk arrangement som ligner på hodet og armene. Det er en klassiker av teknisk analyse og en av de grunnleggende prisstrukturene som reverserer en opptrend. Det er en struktur på tre maksimum. Den venstre toppen betyr at venstre skulder, den midterste toppen, eller det såkalte hodet, er den høyeste toppen etterfulgt av den nedre tredje toppen, som markerer den nesten skulderen.

I tillegg til å observere mønsteret på diagrammet, er det også nødvendig å merke seg om rotasjonsmengden på tidspunktet for forming av hodet er mindre enn ved utforming av venstre arm. Dette er et karakteristisk øyeblikk av svekkelse av opptrenden. Under høyre arm bør handelsvolumet være enda mindre. En bekreftelse på vellykket lesing av dataene fra diagrammet bør være den påfølgende prisnedgangen. En investor som legger merke til et slikt mønster i diagrammet, bør vurdere å selge for å unngå fall i verdsettelsen.

Bitcoin chart, technical analysis with trend's line

Eksempler på et mønster som signaliserer en fortsettelse av en trend: vimpler, kiler og trekanter

Vimpler

Et eksempel på et mønster som indikerer fortsettelsen av trenden er de såkalte vimplene. Dette er en situasjon der det er mye bevegelse (for eksempel en opptrend) etterfulgt av en konsolideringsperiode. Grafen ligner deretter en flaggstang. Konsolideringsperioden skal ha et lavere volum, mens breakout ledsages av et høyere volum.

Vimpler er en observasjon som skal få investorer til å føle seg bullish. I vimplen svekkes prisbevegelsene regelmessig til det oppstår en ny pause. En investor som legger merke til vimpler, kan dra nytte av øyeblikket da prisen konsoliderer seg som et flagg for å kjøpe det finansielle instrumentet før prognosen. For å bekrefte observasjonen, kombinerer mange investorer vimpler med andre indikatorer for teknisk analyse, for eksempel med RSI.

Stigende og synkende kil

En bullish kile er et diagrammønster som kan sees under korte spikes mot langsiktige nedturer (eller under det endelige oksemarkedet). En kil er et mønster på et diagram i form av økninger etterfulgt av reduksjoner. Vanligvis har slike høydepunkter minst fire vendepunkter. Samlet sett fortsetter den oppadgående trenden i løpet av den såkalte kilen, mens volumet av transaksjoner synker.

Når økning og nedgang begynner å synke, kan det være et signal om at prisen faller. På overflaten høres det ganske komplisert ut, men når du ser på kartene, kan du raskt se at kilen ikke er veldig vanskelig å kjenne igjen. En lignende situasjon er den synkende kilen, som også har minst fire vendepunkter. I nedgangskilen forventes prisene å stige, noe som antyder en beslutning om å kjøpe.

Eksempel på tosidige mønstre: symmetrisk trekant, stigende trekant og synkende trekant

Et eksempel på et mønster som indikerer fortsettelsen av et tidligere trekk er trekanter. Disse typer former er definert av to sammenfallende linjer tegnet gjennom to maksimumsnivåer og to minimumsnivåer. Dermed bestemmes fire punkter og to linjer.

Enkelt sagt, hvis disse linjene konvergerer som en trekant, kan vi snakke om den forventede fortsettelsen av trenden. Trekanter kan ha form av en synkende eller en oppadgående trekant. Bortsett fra å holde verdsettelsen på et lignende nivå, kan de også foreslå fallende eller økende priser. En høyere topp betyr en bullish holdning. På den annen side indikerer den lave posisjonen til trekantspissen et bearish utsikter.

Avvik mellom indikatorer og mønstre

Vi snakker om avvik når det er en merkbar uoverensstemmelse mellom informasjonen som kommer fra indikatorene og diagrammønstrene. Å legge merke til en avvik bør være et signal som øker sannsynligheten for en korreksjon.

Lysestakekart

Et element som ikke kan ignoreres er analysen av de japanske lysestakekartene. Hvert lys er en beskrivelse av en prishandling over en bestemt tidsramme. Et stearinlys blir opprettet basert på den åpne prisen, den maksimale registrerte prisen og den laveste registrerte prisen i en gitt tidsenhet.

Dermed gir lesing av data fra et lysestakediagram fullstendig informasjon om gjeldende og tidligere verdivurdering av et gitt finansielt instrument. Hvis du ser på et diagram med timesintervaller, når du ser på dataene i en dag, vil du se 24 lys på diagrammet, hvor hvert lys informerer om lysets oppførsel i løpet av en bestemt time. Når det gjelder intervaller på 15 minutter, vil det være 96 lys på en dag. Hvilke elementer består et lys av?

 • Kropp - ligner en rektangulær boks. Kroppen viser nivået av åpning og lukking over en viss tidsperiode.
 • Stearinlys (skygge) - det vil si at linjen som stikker utover kroppen viser minimums- og maksimumsprisen oppnådd i den testede tidsperioden.
 • Farge - alle kan sette fargen på lysene etter eget skjønn. En enkel og intuitiv sammenbrudd er å bruke røde stearinlys til et stearinlys som betyr et prisfall, og grønne stearinlys for et lys som betyr en økning i prisen. Mange deler seg i hvite og svarte lys.

I tillegg til å lese tørre prisdata viser lesing av lysestaker også tegn på fremtiden. For eksempel, hvis du ser lange veker på toppen av stearinlys, kan det bety at styrken til det stearinlysestaken går ned og trenden kan slutte snart, eller en ny trend kan dukke opp med en annen skråning. Imidlertid, i tilfelle av lange veker på bearish lys, kan en trend reversering forventes.

I tillegg leser lysestakeleserne signalene fra lysestakemønsteret. Erfarne analytikere er i stand til å identifisere flere eller til og med flere titalls forskjellige lysestake-mønstre som kan antyde bullish eller bearish signaler. Noen få enkle eksempler presenteres nedenfor.

Stearinlyssystemer som informerer om oksesignalene:

Shooting Star - Denne formasjonen ligner en omvendt hammer. Liten kropp, liten nedre skygge (eller nei), klar øvre skygge. Dette er et mønster som signaliserer en nedadgående tendens etter en oppadgående tendens.

Tre lysestaker med svarte kråker - tre røde bearish lys, hvoretter er et bearish signal.

Lysoppsett som betyr ubesluttsomhet i markedet:

Doji - Et lys med samme åpnings- og sluttpriser. Doji er praktisk talt blottet for en kropp (boks) og består av en veke. Dette er et tegn på manglende beslutsomhet som kan bety betydelige endringer i markedet. En doji som er bygget med en lang bunnkonto kan tolkes som et lite tegn på et forestående oksemarked. På den annen side kan en Long Growth Wick være et subtilt tegn på en forestående nedgang.

Er teknisk analyse effektiv?

Svaret på spørsmålet om effektiviteten av teknisk analyse kan ikke være entydig. Teknisk analyse er definitivt et nyttig verktøy, da det organiserer visse repeterende markedsatferd. Investorer som vurderer teknisk analyse og ser visse mønstre har en viss fordel i forhold til investorer som ikke tar teknisk analyse i betraktning. Indikatorer som RSI, stokastisk oscillator, MACD og mange andre finnes på børsplattformer.

En moderne investor trenger ikke å bry seg med å beregne dem, mens investorens oppgaver forblir de vanskeligste, dvs. deres korrekte tolkning. Nesten hver kryptovaluta, ledet av BTC, har visse repeterende mønstre som ikke kan ignoreres. Å lære om teknisk analyse og legge til grunnleggende analyser til den kan være svært nyttig for å oppnå fordeler i et konkurransedyktig marked.

Start handelen din her!

...eller bare fortsett å beregne prisene

Handel

Innholdsfortegnelse