Bitcoins på Egera och derivat

Revolut, plus500, TMS Brokers, XTB... Alla dessa företag annonserar sig själva som mellanhänder för att köpa bitcoin. Sanningen är dock att det är omöjligt att köpa äkta bitcoin på dessa plattformar. Vad som är möjligt är dock att spela ett regelbaserat spel med en börsmäklare där endast en kan vinna. Läs artikeln nedan och se själv varför du borde ha en riktig bitcoin.

Varför är vi frestade att köpa derivat?

Den enkla vägen ut är inte alltid den bästa. När du köper bitcoin-derivat bestämmer du dig för att investera i tillgångar som du inte äger. Risken är därför större medan den förväntade avkastningen blir mindre.

Vad är Bitcoin?

Bitcoin är den första ekonomiska tillämpningen av blockchain-tekniken. Jämfört med traditionella pengar, baserar den inte sitt värde på emittentens trovärdighet, utan bara på det sociala kontraktet som du 'undertecknar' genom att köpa bitcoin och skriva in din adress i nätverket. Utelämnandet av mellanhanden ökar säkerheten i transaktionen genom att utesluta den länk i transkationskedjan som ofta rymmer olika intressen från allmänheten.

Vad är bitcoin-ETF?

ETF, kommer från engelskans Exchange Traded Fund. Det är ett börsnoterat finansinstitut vars syfte är att återspegla värdet på en viss tillgång eller ett aktiemarknadsindex. En bitcoin-ETF är därför en säkerhet som ger en illusion av att äga en bitcoin.

Vad är bitcoin futures?

Futures är en derivattransaktion som slutförs på marknaden. Den består i att fastställa köp- och försäljningsvillkoren till ett fast pris vid en viss tidpunkt i framtiden. Det innebär att det är en typ av satsning där transaktionens värde bestäms på ett visst datum. På den typ av marknad som bitcoinhandeln möjliggör detta potentiella Futures-emittenter att manipulera kursen på digitala valutor på ett sådant sätt att de futures som är gynnsamma för emittenten realiseras, till nackdel för köparen.

Vad kan bitcoin-derivat jämföras med?

Bitcoin-derivat jämförs ofta med pappersguld. Guld kan innehas i flera former. Det vanligaste av dem är guld i fysisk form, oftast i form av guldtackor eller mynt. Tyvärr, till skillnad från bitcoinmarknaden, tillät deltagare på den värdefulla malmmarknaden dem att manipulera sin bransch genom att möjliggöra införandet av pappersguld. Pappersguld är ett kontrakt, skrivet på papper, som 'garanterar' betalning av motsvarande belopp. Effekten är att det finns många gånger mer guld i omlopp än allt fysiskt guld på jorden, och systemet med derivat på detta guld tjänar bara till att reglera guldvärdet i fysisk form.

Börja din handelsresa här!

...eller fortsätt bara beräkna priser

Handel

Innehållsförteckning