Manipulationer på BTC-marknader

Lär dig mer om manipulation på Bitcoin-marknaderna. Läs om volym- och hastighetsmanipulation.

Volymmanipulation

Enligt rapporter och undersökningar av tidningar som Wall Street Jurnal kan mer än 67% av handeln på börser vara illusoriska, vissa källor är ännu mer skeptiska och Bitvis-rapporten nämner upp till 90% av 'Volymtvätt' eller offentliga order som aldrig har ägt rum på alla börser. Det mesta av denna typ av volymtvätt sker på oreglerade börser som vill bygga sin konkurrenskraft på denna typ av taktik som ofta fungerar. Gavin Brown i en intervju med Frobes, lektor i finansiell ekonomi vid Manchester Metropolitan University.

Manipulation av sentiment

Mindre erfarna investerare reagerar ofta känslomässigt på alla typer av nyheter från världen om kryptovalutor, inklusive Bitcoin, och baserar sin investeringsstrategi på den aktuella känslan mot marknaden. Under en tid med digital yttrandefrihet är en stor del av meddelandena som inte är verifierade eller ofta medvetet deras mening upphöjd eller till och med motsatt det faktiska tillståndet. Vissa meddelanden dämpas och andra publiceras avsiktligt. Denna typ av strategi antas av huvudmedierna som kan styra marknadens känslor utan betydande politiska och ekonomiska förändringar.

Börja din handelsresa här!

...eller fortsätt bara beräkna priser

Handel

Innehållsförteckning